Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Derde verdieping
Nieuwbouw Centrumgebied Amsterdam-Noord (CAN)

In juli gaat de Noord/Zuidlijn eindelijk rijden. Wat gaat dit betekenen voor het beginpunt van de metrolijn, het Centrumgebied Noord? Dat station Noord een OV-hub voor forensen wordt, is wel duidelijk. En ook dat er grote woonwijk pal naast het station komt. Maar wordt het gebied ook een bruisend stedelijk centrum?


Klik voor vergroting.

 

 

 

Elzenhagen Noord

Status: 472 woningen in de vrije sector zijn gerealiseerd. Stadgenoot wil nog dit jaar starten met de bouw van 130 sociale huurwoningen op de laatste braakliggende kavel.

Elzenhagen Zuid

Status: er ligt een stedenbouwkundig plan voor 1.800 woningen en diverse voorzieningen. De woningen worden ontwikkeld door AM en Blauwhoed (CZAN) en Ymere. Er is nog geen vastgesteld bestemmingsplan.
In het noordelijk deel komen zes gesloten woonblokken en twee blokken met zelfbouwwoningen. In het zuidelijke deel staat een twintigtal woonblokken ingepland, variërend van drie tot zeven lagen in het groen en hogere bebouwing langs de Nieuwe Leeuwarderweg. De oorspronkelijke programmering is aangepast: van 30 procent sociaal en de rest vrij naar 30 procent sociaal (550 woningen), 20 procent middeldure huur en 50 procent koop. De eerste woningen worden op z’n vroegst in de tweede kwartaal van 2020 in aanbouw genomen. De sociale huurwoningen worden gebouwd door De Key, Ymere en Eigen Haard.
Deze zomer start wel de bouw van Startblok Elzenhagen, tijdelijke huisvesting voor jongeren, studenten en statushouders. Naar verwachting kunnen de bewoners hier begin 2019 terecht.

Winkelcentrum Boven ‘t IJ

Er wordt gesproken met een grote vastgoedpartij. Als het gebied wordt herontwikkeld, dan komen er wat de gemeente betreft zeker 2.000 woningen bij.

Het Schouw

Aan de rand van het plangebied wil Stadgenoot begin volgend jaar starten met de bouw van 190 sociale huurwoningen.

Noorderkwartier

Status: hier komen 24 individuele zelfbouwwoningen en 96 woningen in co-creatie (beide koop) en 388 zelfstandige studentenwoningen. De bouw van de co-creatiewoningen is onlangs gestart; ze zijn nagenoeg allemaal verkocht.
De studentenwoningen zijn voor De Key. Ontwikkelcombinatie AM/Blauwhoed heeft nog geen planning voor de bouwstart gegeven.
De tien geplande villa’s nabij de Ring A10 zijn geschrapt. De gemeente en ontwikkelcombinatie CZAN komen daarmee
tegemoet aan de wens van omwonenden een groen park en een speelplek te behouden.

Stationsgebied

Eerder dit jaar werden er vertragingen gemeld bij de bouwstart van nieuwbouwcomplexen rond metrostation Noord. De ontwikkelaars kampten met stijgende bouwkosten en volgeboekte aannemers. Inmiddels is de bouw van Pulse (3N4) half mei gestart.
Status deelgebieden:
Kavel M1 is reeds gerealiseerd. 115 woningen, waarvan 90 vrije sector- en 25 sociale huurwoningen.
Kavel Z1. 288 sociale huurwoningen. Ontwikkelaar Blauwhoed, voor Eigen Haard. Naar verwachting start de bouw nog dit jaar.
Kavel N1/2.  Ontwikkelaar CZAN (AM en Blauwhoed). 361 huurwoningen, waarvan 177 studenteneenheden van De Key. In het complex komt ook een hotel met 300 kamers en 150 m2 commerciële ruimte. Dit jaar willen de ontwikkelaars starten met 100 woningen en een ROC. Deze combinatie ontwikkelde ook Elzenhagen Noord en tekent ook voor Noorderkwartier en Elzenhagen Zuid. “Wij geloven in dit gebied, het heeft enorm veel potentie, zegt Peter Heuvelink, directeur van AM Noordwest.”
Kavel 3N4: Ontwikkelaar Wonam bouwt hier ‘Pulse’, 219 middeldure huurwoningen, 4.000 m2 kantoorruimte, 400 m2 museumruimte en 250 m2 horeca. Bouwstart was half mei. Wonam-directeur Robert Kohsiek: “Pulse wordt gedeeltelijk over het busplatform heen gebouwd. Dat is een mooie uitdaging. Wij denken dat OV-knooppunten in de metropool Amsterdam de beste plekken zijn om te wonen.” Zie ook deze video over de  bouw.
Kavel Z4:  Syntrus Achmea wil hier 126 middeldure huurwoningen bouwen. Het plan wordt momenteel geoptimaliseerd.

 

Zie ook het bijbehorende hoofdartikel: Wat brengt de metro (NUL20, juni 2018)

 

Joost Zonneveld