Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Kwart van subsidie gaat naar gemeenten in de MRA
Woningbouwimpuls

Overzicht van toegekende bedragen uit de Woningbouwimpuls 1e en 2e tranche. In de MRA vallen tien projecten met 26.545 woningen in de prijzen. De gemiddelde subsidie per woning ligt tussen 5.000 en 5.700 euro.

Woningimpuls: In de MRA vallen tien projecten met 26.545 woningen in de prijzen.

 

Minister Ollongren startte vier jaar geleden nagenoeg zonder budget voor volkshuisvestingsbeleid. In 2019 wist ze geld bij elkaar te sprokkelen voor twee incidentele fondsen: het Volkshuisvestingsfonds (450 miljoen euro) ten behoeve van vitale wijken en stedelijke vernieuwing en de Woningbouwimpuls.

Voor dat laatste fonds is één miljard euro beschikbaar. Gemeenten kunnen een beroep doen op impulsgelden voor projecten van minimaal vijfhonderd woningen die aantoonbaar een negatieve publieke ‘business case’ hebben. De aanvragende gemeente moet garant staan voor de helft van het tekort en uiterlijk in 2023 of 2024 starten met bouwen.

Een andere eis is dat minimaal de helft van de woningen in het betaalbare segment valt. Dat omvat de sociale huur, middeldure huur tot zo’n 1.000 euro (afhankelijk van de gemeentelijke definitie) en koopwoningen tot de NHG-grens (€325.000). Ten slotte moeten de bouwprojecten passen binnen eerder gemaakte regionale woonvisies en afspraken (zoals de ‘Woondeals’). Inmiddels is in twee ronden ruim een half miljard toegekend aan 57 projecten met in totaal 95.000 woningen. Een kwart daarvan landt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Metropoolregio Amsterdam

In de MRA vallen tien projecten met 26.545 woningen in de prijzen. De gemiddelde subsidie per woning ligt tussen 5.000 en 5.700 euro.

Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend. Het geeft veel extra rekenwerk, maar zorgt ook voor optimalisatie en sturing op wat er wordt gebouwd. In Zaanstad werden drie projecten gehonoreerd, in Amsterdam twee projecten met in totaal 8.700 woningen.  

Een tweetal projecten is voor de tweede keer afgewezen. Dat treft Almere voor zijn ontwikkeling ‘Campus in de binnenstad’ en het project Oostpoort in Haarlem. Bij de tweede tranche kwamen ook het Amsterdamse project Hamerkwartier ( 4.166 woningen) en een Purmerendse ontwikkeling Wheermolen Oost (632 woningen) niet door de ballotage.