Top
Eerste verdieping
Terug naar de tekentafel
Jan Evertsenstraat wordt ‘stadsstraat’

Het idee om het centrummilieu via levendige stadsstraten van de voor- naar de naoorlogse stad door te trekken komt terug in het Dynamisch Perspectief Ringzone-West, een visiedocument van de Dienst Ruimtelijke Ordening en de stadsdelen West en Nieuw-West. De Jan Evertsenstraat is daarin een van de pilotprojecten en zal volgens de betrokken partijen in Nieuw-West een stedelijker en gemengd karakter moeten krijgen.

Mogelijk toekomstbeeld (zie beeld)
Mogelijk toekomstbeeld waarbij de stedelijke bebouwing van Jan Evertsenstraat is doorgetrokken richting Sloterplas. Kijkrichting naar westen richting Ringspoorbaan. Links staan de Knijtijzerpanden; rechts is huidige grasstrook, parkeerterrein Lucas Andreas Ziekenhuis en GVB-terrein bebouwd. Ook de plinten van de portieketageflats zijn onderdeel geworden van de stadsstraat. Bron: Dynamisch perspectief Jan Evertsenstraat - DRO Amsterdam 2014

Het is tevens een van de versnellingslocaties in het Actieplan Woningbouw. Vóór de crisis werkten stadsdeel West, Stadgenoot en Amarantis al aan een project dat het begin moest worden van deze ontwikkeling: Masterdam. Het gemengd stedelijk gebied met enkele honderden nieuwe woningen dat er door sloop en nieuwbouw had moeten komen, werd uiteindelijk niet gerealiseerd. Inmiddels worden voor deze locatie (‘Mercatorpark’) de mogelijkheden onderzocht van transformatie van het leegstaande Iedersland College in combinatie met de nieuwbouw van woningen. Zo komt waarschijnlijk op afzienbare termijn het terrein van de stadsdeelwerf vrij door clustering van soortgelijke voorzieningen. De partijen streven ook naar een nieuwe entree van het tegenovergelegen Rembrandtpark.
Verderop in Nieuw-West liggen nog twee kavels die op termijn (deels) voor woningbouw gebruikt zouden kunnen worden: de GVB-remise en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Volgens Jan Spaans, de betrokken stedenbouwkundige van de gemeente, worden de gesprekken met de laatste instelling binnenkort hervat. “De aandacht van de ziekenhuisdirectie ging afgelopen jaar nog uit naar de bestuurlijke fusie met het OLVG in Oost. Maar komend jaar willen we gezamenlijk de mogelijkheden voor een versnelling van de woningbouwplannen onderzoeken.” Dat geldt ook voor de GVB-remise.
 

Locaties voor 20.000 extra woningen
Nieuwe kavels
Vanaf 2016 komen er extra kavels beschikbaar op deze locaties:

 

Jaco Boer