Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Nieuwe woningcorporatie komt naar Amsterdam
Habion bouwt voor ouderen

Na lange tijd betreedt een nieuwe woningcorporatie de Amsterdamse woningmarkt. De seniorenhuisvester Habion start met 84 nieuwbouwwoningen in Jeruzalem, Amsterdam-Oost. Maar directeur Peter Boerenfijn verwacht een veel grotere rol te gaan spelen in de hoofdstad.

Habion is een middelgrote landelijke woningcorporatie die in tachtig gemeenten actief is. “Wij hebben altijd een sterke basis gehad op het platteland,” zegt directeur Peter Boerenfijn vanuit het hoofdkantoor in Houten. “Wij zijn gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. De grote steden zijn dan, vanwege demografische redenen niet de eerste gebieden waar je aan denkt.”
Maar daar komt verandering in. Begin volgend jaar neemt Habion 84 nog te bouwen sociale huurwoningen over van woningcorporatie Rochdale in Jeruzalem (zie kader) en zet daarmee de eerste stap op de Amsterdamse woningmarkt.
Boerenfijn geeft aan dat er verschillende redenen zijn om nu wel de stap naar de hoofdstad te maken. “We willen ons bezit meer spreiden en wij denken dat wij met onze specialisatie een bijdrage kunnen leveren aan betere ouderenhuisvesting in Amsterdam. Nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, wordt het een probleem als zij bijvoorbeeld niet over een lift kunnen beschikken. Wij zien kansen in Amsterdam.”

Projecten overnemen

Jeruzalem lijkt, gezien de vergrijsde bevolking, een logische eerste stap. Boerenfijn zegt met het Ontwikkelingsbedrijf en verschillende corporaties in gesprek te zijn over meer projecten en samenwerking. “Sommige corporaties die wel grondposities hebben maar niet de mogelijkheden om te investeren, kunnen wij helpen door projecten over te nemen.” En Habion heeft de kennis om ouderenwoningen te bouwen en spreekt de taal van de zorgsector.
Volgens geruchten wil Habion ouderenwoningen in Oostpoort overnemen, maar Boerenfijn wil pas in juni meer zeggen over nieuwe plannen. Hij wil wel kwijt dat Habion zich nu richt op de gemeente Amsterdam en niet de regio in zijn geheel, hoewel de corporatie al bezit heeft in Almere.
Habion verkeert, in vergelijking met veel andere corporaties, in een luxe positie. Juist door de specialisatie ouderenhuisvesting heeft de corporatie jarenlang handig gebruik kunnen maken van zorgsubsidies waardoor de onrendabele top op sociale huurwoningen beperkt is gebleven. “Wij zijn een gezonde organisatie en wij hebben mogelijkheden om te investeren,” aldus Boerenfijn. Habion is niet afhankelijk van de verkoop van bezit. Overigens zijn mensen van rond de tachtig niet geneigd een woning te kopen, zegt Boerenfijn.
Geen nieuwe bejaardenhuizen
Habion bezit ongeveer tienduizend wooneenheden in Nederland waarvan de helft aanleunwoningen en de helft in bejaardenhuizen. Op een klein aantal huurwoningen in het middensegment na, bestaat het gehele bezit uit sociale huurwoningen.
Ook dit jaar, net als in 2012, bouwt Habion ongeveer 350 nieuwe woningen, maar nieuwe bejaardenhuizen bouwen is er niet meer bij. “Wij bouwen alleen nog moderne ouderenwoningen die berekend zijn op zware zorg, mocht dat nodig zijn. Ouderen wonen zelfstandig, maar zorg is steeds dichtbij.”

 

Vernieuwing Jeruzalem
In Jeruzalem neemt Habion ruim tachtig sociale huurwoningen na oplevering over van Rochdale. Daarmee start eindelijk de vernieuwing van het tuindorp.  Al vele jaren wordt  gesproken over de vernieuwing van de wijk, met zijn piepkleine en verouderde sociale huurwoningen. De woningcorporaties Rochdale en De Key wilden Jeruzalem aanvankelijk goeddeels slopen en vervangen door hoge nieuwbouw. Maar na veel verzet van bewoners en erfgoedbeschermers kwam er uiteindelijk overeenstemming over een opzet met gedeeltelijke nieuwbouw en restauratie van zes hoven en behoud van de stedenbouwkundige structuur. Maar toen sloeg de crisis toe, waardoor de corporaties de plannen op de lange baan schoven. Het stadsdeel bouwde wel een nieuwe basisschool.
Habion zorgt nu voor een doorbraak. De woningcorporatie werkt samen met Osira, dat in de wijk het Willem Dreeshuis exploiteert. Dat gaat overigens over enkele jaren tegen de grond.
Ouderen die begin volgend jaar in de nieuwe woningen van Habion trekken, kunnen zelfstandig blijven wonen doordat in de plint van het gebouw een huisartsenpost, een fysiotherapeut en – voor de geestelijke gesteldheid – een ontmoetingscentrum komen. Doordat Amsta een verzorgingshuis in de buurt heeft voor als zelfstandig wonen echt niet meer gaat, is straks alle zorg om de hoek.

 

Joost Zonneveld