Oplevercijfers eerste half jaar 2018
Forse woningproductie in Metropoolregio Amsterdam

De woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam is flink aangetrokken. In het eerste helft van 2018 kwamen er 8.500 woningen bij, waarvan 7.100 nieuwbouwwoningen. De nieuwbouwproductie kwam daarmee 55 procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2017. De groei is met name te danken aan de subregio's Amsterdam (+80%) en Flevoland (+57%), zo blijkt uit een NUL20-analyse van CBS-cijfers.

De overspannen woningmarkt in de regio Amsterdam is het gesprek van de dag. Ondertussen blijken gemeenten in dit gebied wel in staat hun woningproductie fors op te voeren. Dat geldt in de eerste plaats voor de hoofdstad zelf. In het eerste half jaar werden in Amsterdam 4.187 nieuwbouwwoningen opgeleverd tegenover 2.331 in dezelfde periode in 2017. De totale woningvoorraad, inclusief andere mutaties, nam zelfs toe met 5.321 woningen. Maar ook Flevoland, en met name Almere, heeft kans gezien de woningproductie flink op te voeren. In Almere nam de woningvoorraad met ruim 1.000 toe, waarvan 905 nieuwbouwwoningen. Dat is 58 procent meer dan het jaar ervoor. In andere gemeenten nam het aantal opleveringen juist af dit jaar: Haarlem (-35%) en Zaanstreek (-36%).

Omdat de afmelding van opleveringen per kwartaal sterk kan fluctueren, zeker bij kleinere gemeenten, worden trends beter zichtbaar in grafieken waarin per kwartaal steeds vier opeenvolgende kwartalen worden verwerkt. De woningproductie van Haarlem en Zaanstreek komt er dan positiever uit. Beide laten dan een groei zien, met name dankzij een piek in het vierde kwartaal 2017, traditioneel het kwartaal van de meeste opleveringen. Gemeenten en ontwikkelaars doen dan extra hun best de opleveringen voor het jaareinde te registreren.

 

Ontwikkeling woningvoorraad MRA (vier kwartalen voortschrijdend)

Ontwikkeling woningvoorraad Amsterdam (vier kwartalen voortschrijdend)

Update 21 augustus:
Groei Amsterdamse woningproductie in werkelijkheid kleiner
Het enorme aantal opgeleverde woningen in Amsterdam is mede het gevolg van een administratieve correctie. Over 2017 bleek het CBS-cijfer over het aantal opgeleverde woningen veel lager dan de Amsterdamse registratie van de afdeling Grond & Ontwikkeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat een aantal in 2017 gereedgekomen complexen met in totaal zo'n 2.300 woningen abusievelijk niet tijdig is verwerkt in de Basisadministratie. Die zijn pas verwerkt in 2018 en tellen dus mee bij de productie van dit jaar. In werkelijkheid had Amsterdam vorig jaar een recordproductie van ruim 7.200 woningen.

 

Ontwikkeling woningvoorraad Almere (vier kwartalen voortschrijdend)

Ontwikkeling woningvoorraad Zaanstreek (vier kwartalen voortschrijdend)

Ontwikkeling agglomeratie Haarlem (vier kwartalen voortschrijdend)

Ontwikkeling Amstel-Meerlanden  (vier kwartalen voortschrijdend)

Ontwikkeling Het Gooi en Vechtstreek  (vier kwartalen voortschrijdend)

Ontwikkeling IJmond  (vier kwartalen voortschrijdend)

Bron: CBS/bewerking NUL20. Per staaf wordt steeds het totaal van de vier laatste kwartalen weergegeven. In 'overige toevoegingen' (donkergroen) brengt CBS onder andere woningen onder die via transformatie van bedrijfspanden en dergelijke worden toegevoegd. In eigen tellingen van Amsterdam worden deze onder de nieuwbouwcijfers gerubriceerd. Nieuwbouw is lichtgroen.


PakhuisNUL20 maandag 24 september 20:00 uur 

Hoe gaan de nieuwe colleges de woningnood te lijf 

De woningproductie is dan wel gestegen. Het lijkt dweilen met de kraan openen. NUL20 gaat maandag 24 september met wethouders uit de Metropoolregio in gesprek hoe zij de nieuwbouwproductie verder gaan versnellen: HOE gaan ze dat doen, WAAR willen ze bouwen, voor WIE wordt gebouwd. Meer info volgt. 

 

 

Fred van der Molen