Top
Derde verdieping
Enkele statistische gegevens
Inwoners en werkgelegenheid

Het grootste stadsdeel van Amsterdam biedt betrekkelijk weinig werkgelegenheid. In bijna even grote stadsdelen als Oud-Zuid, Zuidoost en Centrum werken anderhalf tot drieënhalf keer zoveel mensen. Noord wordt ook ruim overtroffen door aanzienlijk kleinere stadsdelen als Oost/Watergraafsmeer, Zuideramstel en Slotervaart/Overtoomse Veld.

 

Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2002

Noord is corporatieland: ruim 80 procent van de woningen valt onder de sociale sector, vergeleken met 55 procent in de hele stad. Bron: O+S

 

Aller-Amsterdamst

Noord lijkt in bevolkingsopbouw veel op de westelijke tuinsteden: veel gezinnen met schoolgaande kinderen, veel oudere alleenstaanden en oudere echtparen waarvan de kinderen het huis uit zijn. Jonge alleenstaanden zijn er maar weinig. Het aandeel etnische minderheden is de laatste jaren sterk toegenomen, maar blijft met 32 procent ruim onder het stedelijk gemiddelde van 37 procent.
In Noord wonen meer autochtone Amsterdammers dan in de Jordaan. Twee buurten springen er daarbij uit als de aller-Amsterdamste van de stad, zo stelden O+S en het tijdschrift Ons Amsterdam eerder dit jaar vast. Terwijl slechts 45 procent van de Amsterdammers in de hoofdstad geboren is, heeft in Tuindorp Buiksloot maar liefst 81% van de bewoners zijn wieg in Amsterdam staan; in Tuindorp Nieuwendam geldt dat voor 74% (cijfers over 2001).

 

Inkomen en opleidingsniveau (beide 2001)

In netto-inkomen verschilt de bevolking van Noord (tussen 15 en 64 jaar) niet veel met die van de stad. Vergeleken met het stedelijke gemiddelde telt het stadsdeel minder mensen die meer dan 7.000 gulden netto per maand verdienen. Daarentegen heeft Noord meer mensen in de categorie 4500-7000 gulden. Bij het opleidingsniveau zijn de verschillen treffender: Noord heeft veel mensen met LBO/MAVO en weinig met HBO/WO.Bron: O+S