Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Bewustwordingscampagne moet energieverbruik terugdringen
Energiecoaches gevraagd

Amsterdammers kunnen vanaf oktober een huisbezoek van een energiecoach aanvragen. Men krijgt dan een opgeleide vrijwilliger over de vloer die gratis advies geeft over energiebesparing en bespaarproducten bij zich heeft. De uitvoering van het project is in handen van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Wijksteunpunten Wonen. Aan projectleider Vincent Feith de taak om de Energiecoaches 10.000 Amsterdammers laten te bezoeken voor 2020.

De energiecoach is niets nieuws. De afgelopen jaren zijn er in de regio Amsterdam diverse projecten geweest waarbij energiecoaches werden ingezet: het ging daarbij veelal om vrijwilligers die na een korte opleiding hun kennis deelden met buurtgenoten. Dat kon zijn via een ‘tupperware party’, een bijeenkomst in een buurtcentrum, een huisbezoek of bij een ‘energiespreekuur’. Het achterliggende idee is steeds dat de boodschap beter overkomt als bewoners het van hun buren horen in plaats van een anonieme organisatie of via een Postbus 51-spotje. Eigen Haard en De Key hebben momenteel nog een lopend programma met energiecoaches gericht op de eigen huurders.
Een van de grotere programma’s uit de voorbije jaren was ‘Besparen met de Buren’, een concept van Twinstone en het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW). De Amsterdamse variant daarvan startte in 2013 in de Van der Pekbuurt met financiële steun van de gemeente, stadsdeel Noord en Ymere. Daarbij werd een nieuwe component toegevoegd: de klussende buurtbewoner die een wijkbewoner helpt met het bevestigen van tochtstrip, brievenbusborstel, radiatorfolie, waterbespaarder of dorpel onder de voordeur. In honderden woningen werden zo kleine aanpassingen aangebracht, met als bijkomend winstpunt dat buurtbewoners elkaar eens ontmoetten. En in opdracht van het stadsdeel liep in Wijksteunpunt Wonen West in 2015 het project De Bespaartas, voor bewoners uit de laagste inkomensgroep. In het nieuwe stadsbrede project wordt voortgebouwd op de kennis die is opgedaan in eerdere projecten, vertelt projectleider Vincent Feith van het ASW.

Bespaarpakket

Vanaf oktober kan elke Amsterdammer zich aanmelden voor een eenmalig gratis huisbezoek van de Energiecoach. Die vertelt hoe de bewoner energie kan besparen door eenvoudige isolatiemaatregelen of door anders om te gaan met verlichting en verwarming. De Energiecoach besteedt bovendien aandacht aan veiligheid. Aanvullend kan direct een koolmonoxidemelder en/of rookmelder worden geplaatst.
En de Energiecoach komt niet met lege handen. Hij heeft een ‘bespaarpakket’ bij zich waarin onder andere radiatorfolie, tochtstrip, een brievenbusborstel, een waterbesparende douchekop en ledlampen zitten. Uit het aanbod mag de bewoner gratis producten kiezen ter waarde van 15 euro. Aanvullend mag hij andere producten kopen tegen de helft van de inkoopprijs.

Meer informatie

website: www.energiecoach.amsterdam
Aanmelden als Energiecoach via de Vrijwilligerscentrale Amsterdam:

http://vrijwilligersnetwerk.nu

Aanvraag voor bezoek energiecoach: energiecoach@wswonen.nl

Genoeg vrijwilligers?

Feith verwacht geen problemen met het vinden van voldoende vrijwilligers: “Op basis van het eerste persbericht zijn er al 25 reacties binnen en we moeten eigenlijk nog echt starten met de werving. Dat is allemaal nog in ontwikkeling. We zijn in ieder geval van plan te gaan samenwerken met de Vrijwilligerscentrale. Daarnaast werkt de Hogeschool van Amsterdam mee aan het project. Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening die zich aanmelden als vrijwilliger, krijgen studiepunten van de opleiding.”
Aan het project is een effectonderzoek verbonden. Op basis van eerdere projecten voorspelt Feith dat het energiegebruik met zo’n 6 procent kan teruglopen dankzij de interventie. Dat zou een huishouden gemiddeld een besparing van zo’n 100 tot 120 euro per jaar moeten kunnen opleveren.

Fred van der Molen