Top
Eerste verdieping
Uithuilen en opnieuw beginnen
Elzenhagen-Zuid en Sluisbuurt

Voor de Sluisbuurt van het Zeeburgereiland en Elzenhagen-Zuid als deelgebied van het CAN-project in Amsterdam-Noord zijn de woningbouwplannen nog vaag. Aan beide versnellingslocaties uit het Actieplan Woningbouw werd tot de crisis nog volop gewerkt.

Voor Elzenhagen-Zuid is op basis van oude afspraken zelfs al een ontwikkelaar in beeld: CZAN, een samenwerking van Blauwhoed, AM en Stadgenoot. Zij hebben voor de bouwlocatie nog altijd het eerste recht van ontwikkeling, maar of het programma uit 2005 nog kan worden gerealiseerd is voor manager Gebiedsontwikkeling Co Stor zeer de vraag. Aan het stedenbouwkundig plan is in 2009 wel gewerkt, maar het is nooit vastgesteld. De gemeente zal dit jaar dus van voren af aan moeten beginnen. Dan zal ook duidelijk worden wat er met de atletiekbaan en de sporthal in het gebied gaat gebeuren. ‘We verwachten op deze locatie tussen de vijfhonderd en zevenhonderd woningen kwijt te kunnen, waarvan een deel grondgebonden zal zijn. Rond het eindpunt van de Noord/Zuidlijn ligt de bouw van  appartementen meer voor de hand.”

Voor de Sluisbuurt in het noordwestkwadrant van het Zeeburgereiland staan in het Ontwikkelingsplan voor het eiland uit 2005 grofweg 2300 woningen en 30.000 vierkante meter aan ‘andere functies’ ingepland. Wanneer die er gaan komen en door wie die worden ontwikkeld, is nog onbekend. Een klein deel van het terrein is nu tijdelijk in gebruik als zeilwagenpark. Het hele gebied moet vóór de bouw van woningen eerst nog één tot twee meter worden opgehoogd. Afhankelijk van het inklinken van het zand kan er daardoor op zijn vroegst pas in 2017/2018 worden gebouwd. Dit jaar wordt wél gestart met het ophogen van het gebied en werkt de gemeente aan het opstellen van een ontwikkelstrategie. Voor de locatie zijn nog geen initiatiefnemers gevonden.


 

Locaties voor 20.000 extra woningen
Nieuwe kavels
Vanaf 2016 komen er extra kavels beschikbaar op deze locaties:

 

Jaco Boer