Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Redactioneel
Redactioneel
Dubbelstad aan het IJmeer?

In ruwe schetsen is voor deze woningen wel een plek gevonden. In alle scenario’s speelt het doorgroeien van Almere naar een echte stad een cruciale rol. Maar over de consequenties en mogelijkheden van de ontwikkeling van een dubbelstad aan weerszijden van het IJmeer moet het denken nog beginnen.
Hoewel: binnen kleine kring houden denktanks zich al even met het onderwerp bezig. Almere heeft vorig jaar Amsterdam uitgedaagd door het ontwerpatelier IJmeer te vestigen in het hart van de hoofdstad. Bovendien werden onder auspiciën van de Vereniging Deltametropool vanaf 2003 verschillende toekomstscenario’s voor het IJmeer verkend, nota bene op initiatief van Vereniging Natuurmonumenten. Verrassend genoeg blijkt een schaalsprong mogelijk die kan samengaan met een ecologische kwaliteitsverbetering van het IJmeer.
Almere en Amsterdam hebben elkaar nodig. Dat inzicht heeft tot een politieke toenadering geleid. De opbloeiende samenwerking zou een bestuurlijk vervolg moeten krijgen. Wat dat is een rommeltje. Almere hoort niet bij de provincie Noord-Holland en maakt zelfs geen deel (meer) uit van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA).
In dit nummer betoont de Almeerse wethouder Arie-Willem Bijl zich voorstander voor terugkeer in het ROA. Bovendien nodigt hij ook Amsterdamse corporaties uit woningen te bouwen in Almere. En zou het vervolgens ook niet logisch zijn de systemen van woonruimteverdeling binnen WoningNet samen te voegen? Almere-Amsterdam. Dubbelstad in wording? In dit nummer van NUL20.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl