Eerste verdieping

 • Bloemendalerpolder en KNSF-terrein

  Of er in de Bloemendalerpolder nabij Weesp en op het KNSF-terrein bij Muiden uiteindelijk 4500 woningen worden gebouwd, dat durft provinciaal bouwmeester Hilde Blank nog niet te zeggen. Eerst gaat ze met twee collega’s in het voormalige postkantoor van Muiden werken aan een integraal ontwikkelingsplan.

 • Almere is eigenlijk Amsterdam, zo menen velen. De polderstad met zijn eigen Jordaanfestival begint ook in bevolkingssamenstelling meer en meer op de hoofdstad te lijken. Waren het vroeger vooral blanke Jordanezen en bewoners van de negentiende-eeuwse wijken die de rust, ruimte en het comfortabele wonen in het nieuwe land zochten, tegenwoordig wordt hun voorbeeld gevolgd door allochtone Amsterdammers. In 2003 verhuisden ruim 3100 Amsterdammers naar Almere; van wie twee op de drie van niet-Nederlandse afkomst.
 • Amsterdamse sociale huurders én bouwers zijn welkom
  “Geef ons een locatie en wij bouwen het” Een partij die zeker kan bouwen is Ymere, zegt Joop Baars, directeur Projectontwikkeling. “Geef ons een locatie, en wij bouwen het voor u.
 • Interview San Verschuuren (dRO): waarom Amsterdam Almere nodig heeft
  Wat wil Amsterdam van Almere? San Verschuuren, teamleider stad, regio en infrastructuur van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam pleit voor uitwisseling, verdeling van taken en samenwerking. Geen overloopgebied, maar één zijde van een dubbelstad aan het IJmeer. Zo zou een deel van de Universiteit van Amsterdam op termijn naar Almere kunnen verhuizen, maar dan moet de nieuwe stad wel goed bereikbaar zijn.
 • Polderen over de toekomst van het IJmeer

  Buigende rietpluimen en snaterende eendjes langs de oever. Achter een windscherm zoekt een enkele visser beschutting tegen de harde wind die over het IJmeer blaast. Aan de linkerkant staan de hijskranen van het ‘verse’ IJburg in de zon te glimmen. Rechts doorbreekt een groepje appartemententorens de platte lijnen van de Flevopolders. En recht vooruit rollen de golven richting de eenzame beheerderswoning op Pampus. Pas aan de horizon gaat de blauwe vlakte over in een smal streepje land.

Tweede verdieping

 • Reacties op de nieuwe woonvisie
  Opwindende nieuwe vergezichten en zelfs een wervende titel onbreken in de nieuwe concept-woonvisie. Dat moet te maken hebben met de pragmatische opstelling van Duco Stadig, die na elf jaar wethouderschap uiterst sceptisch staat tegenover het ‘stalinistisch geloof in maakbaarheid’ in de sector. Daarbij is er nog maar weinig geld. De landelijke subsidiekraan is grotendeels dichtgedraaid en ook de Amsterdamse geldmachine, het Ontwikkelingsbedrijf, moet de eindjes aan elkaar knopen nu de kantorenmarkt is ingestort.

Derde verdieping

 • De Grote Vereenvoudiging deel II: Rekenen en Tekenen
  Het project Rekenen en Tekenen

  ‘Rekenen en tekenen’ ging in 2003 van start als samenwerkingsverband van OGA en dRO. Dat gebeurde na een gezamenlijke verzuchting van Edo Arnoldussen (OGA) en Klaas de Boer (dRO): “Wordt er niet te vaak opnieuw getekend omdat berekeningen uitwijzen dat een plan niet haalbaar is?

Vierde verdieping

 • Kwaliteitswaakhond KWH gaat op planmatig onderhoud letten

  Doris Akyea tilt een hoek van het zeil in de woonkamer op. De onderkant van de vloerbedekking is zwart van de schimmel. Haar dochtertje Gabriella speelt op de vloer. De peuter kampt met chronische verkoudheid en heeft last van haar bronchieën. Het behang van de muren in de slaapkamer van de flatwoning op driehoog heeft op sommige plaatsen losgelaten. Ook hier zwarte schimmelplekken. Op de spullen in een kast zit een fijn laagje groen-grijzig stof. Er hangt een bedompte lucht in de woning die onmiddellijk op je adem slaat.

Kort bestek

 • Huren na 2006 Gereguleerde sector
  Maximale huurverhogingen:
  2006 inflatie +1,5%
  2007 inflatie + 2,5%
  2008 inflatie + 2,5%
  2009 inflatie + 3,5%

  Overgangsgebied

Als ik ...

 • Jeroen Slot

  Jeroen Slot is hoofd onderzoek en beleidsinformatie van de dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam

Zoeken op postcode

 • Zoeken op postcode: Buitenveldert-Oost

  In onze zoektocht naar buurten die er statistisch uitspringen, kijken we nu naar de plek waar de meeste 65-plussers wonen. Het zal weinigen verbazen dat we daarmee in Buitenveldert belanden. In Buitenveldert-Oost, buurt 91, om precies te zijn. Daar was vorig jaar ruim eenderde van de bewoners (36,3 procent) van pensioengerechtigde leeftijd.

Redactioneel

 • Dubbelstad aan het IJmeer?

  Op het regionale niveau van de zogeheten Noordvleugel moeten volgens toekomststudies tussen 2010 en 2030 zo’n 150.000 woningen worden gebouwd. De Noordvleugel is de regio rond Amsterdam: van Purmerend tot Nieuw Vennep; van Almere tot de IJmond.