Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Nieuw land
Centrumeiland IJburg II

Na jarenlange onduidelijkheid gaat het er dan toch van komen: op het eerste eiland van IJburg II - het Centrumeiland - wordt gebouwd.

In 2015 gaat het alleen nog om het nieuwe onderkomen van strandtent Blijburg, die al in het voorjaar open gaat. Maar in de jaren daarna moeten de eerste (betaalbare) grondgebonden woningen en zelfbouwprojecten op het ingeklonken zand verrijzen. Dit jaar zal door de gemeente  verder worden gewerkt aan een definitief programma. De ideeën uit de Verkenning Centrumeiland uit 2013 worden daarbij gecombineerd met de inzichten uit het ARCAM-project Stad in Zicht. Afgelopen jaar organiseerde het architectuurcentrum verschillende activiteiten waarbij belangstellenden hun wensen en dromen voor de toekomstige inrichting van de nieuwbouwlocatie konden inbrengen. De brainstorm leverde uiteindelijk zo’n 150 ideeën op die zijn gebundeld in drie scenario’s. In het ene staat een hoogstedelijke, duurzame inrichting met grote bouwblokken centraal. In de twee andere scenario’s heeft het eiland - net als de eerdere ideeën uit de gemeentelijke verkenning - een meer ontspannen karakter en is er veel aandacht voor een gefaseerde ontwikkeling, een prettige openbare ruimte en een goede sociale infrastructuur. Manager Gebiedsontwikkeling Igor Roovers heeft toegezegd dat de scenario’s in de planvorming als belangrijke bouwstenen voor het definitieve programma worden gebruikt.

 

Locaties voor 20.000 extra woningen
Nieuwe kavels
Vanaf 2016 komen er extra kavels beschikbaar op deze locaties:

 

Jaco Boer