Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Interview Jacqueline van Loon
ASW en Wijksteunpunten gaan op in nieuwe organisatie !Woon

Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen gaan op in één organisatie. Gelijktijdig wordt het dienstenpakket uitgebreid en de doelgroep verbreed naar alle bewoners van Amsterdam. Projectleider van deze transitie is Jacqueline van Loon, directeur van het ASW.

Huurders- organisaties fuseren en ontvlechten
Belangenbehartiging en dienstverlening wordt uit elkaar getrokken
Amsterdamse huurdersorganisaties gaan op de schop. Op uitdrukkelijke wens van het huidige college komt er een functiescheiding tussen belangenbehartiging en dienstverlening. Bovendien gaan de organisaties zich minder exclusief richten op sociale huurders. Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen fuseren tot één organisatie, terwijl de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) een volledig zelfstandige organisatie wordt met eigen personeel. Op 1 januari moet alles rond zijn. Over het waarom en hoe spreekt NUL20 met  Jacqueline van Loon, directeur van het ASW en Winnie Terra, voorzitter van de HA.

Fuseren, reorganiseren. Waarom eigenlijk?
Van Loon: “De samenvoeging is op verzoek van de gemeente. De achtergrond vormen de bestuurlijke veranderingen. De Wijksteunpunten zijn voortgekomen uit een project van het ASW en werden mede gefinancierd door de stadsdelen. Ze zijn destijds in sommige stadsdelen ondergebracht bij een lokale welzijnsinstelling of wijkcentrum. In andere stadsdelen is het personeel bij het ASW in dienst. Wij doen de centrale ondersteuning. Nog altijd zijn er zes werkgevers. Met het afschaffen van het politieke bestuur in de stadsdelen wilde het stadhuis naar een subsidierelatie met één club. Vandaar.”

En er moet natuurlijk ook worden bezuinigd?
“De operatie is niet gekoppeld aan een bezuiniging. Maar we moeten wel onze dienstverlening verbreden. Er zit dus wel zeker een flinke efficiëntieslag in.

Verbreden? Wat houdt dat in?
“Van oudsher waren we gericht op huurders. Daar komen we uit voort. De steunpunten nieuwe stijl zijn er voor álle Amsterdammers met vragen en kwesties rond wonen. Dus ook voor eigenaar-bewoners, particuliere verhuurders en VvE’s. Dat was een uitdrukkelijke wens van het college, maar daar hadden we al een begin mee gemaakt. Dat brengt met zich mee dat ook het aantal onderwerpen waar we ons mee bezighouden breder wordt. Denk aan de thema’s als duurzaamheid, gewone en gemengde VvE’s en erfpacht. Vakantieverhuur is ook zo’n onderwerp waar we veel vragen over krijgen. We hebben voor die brede doelgroep al een nieuw dienstenpakket op de rails staan. Nu het college akkoord is, kunnen we dat gaan operationaliseren.
Maar meer diensten, een bredere klantengroep. Met hetzelfde geld? Dat dwingt tot een andere manier van werken. Is er een digitaliseringsslag aanstaande?
Inderdaad. We gaan onze communicatie met bewoners zoveel mogelijk digitaliseren. Dan gaat het niet alleen om informatieverstrekking maar ook om digitale formulieren,  een digitale helpdesk of bijvoorbeeld het uploaden van foto’s over onderhoudsgebreken. Er zijn veel zaken die mensen zo zelf kunnen regelen. Zo creëren we ruimte om meer doelgroepen te bedienen en tijd te geven aan mensen die meer persoonlijke aandacht nodig hebben.
Het huidige ASW haalt een deel van zijn inkomsten uit projectfinanciering. Blijft die poot ook bestaan?
“We hebben altijd meerdere financieringsbronnen gehad en dat willen we graag zo houden en zo mogelijk uitbreiden. We ondersteunen bijvoorbeeld huurderskoepels en doen participatieprojecten voor corporaties binnen en buiten Amsterdam, we experimenteren met zelfbeheerpilots met behulp van fondsen en we hebben projectfinanciering gehad rond thema’s als energiebesparing en langer thuis wonen. Dat blijven we allemaal doen. Primair in Amsterdam, maar mogelijk ook in de regio. Op die manier kunnen we actief blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen die voor bewoners van belang zijn.”

Ontvlechten

Het ASW is ook de werkgever van het bureau van de Huurdersvereniging Amsterdam. Daar komt een einde aan?
“Het college wil een nadrukkelijke functiescheiding tussen belangenbehartiging en dienstverlening. Onderdeel daarvan is dat we het werkgeverschap van de ondersteuners aan de HA overdragen. De HA zit ook midden in een vernieuwingsslag. Zodra dat goed in de steigers staat kunnen we ook het personeel met een gerust hart overdragen. We blijven natuurlijk wel goed samenwerken. We zijn dus zowel aan het samenvoegen als aan het ontvlechten. De nieuwe organisatie wordt geen ASW+, maar echt een nieuwe club, waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.”

Fred van der Molen