Top
Eerste verdieping
Werklocaties verschieten van kleur
Amstelstation, Sloterdijk en Hamerstraat

In het Actieplan Woningbouw staan ook drie versnellingslocaties waar zich vroeger alleen kantoren en bedrijven vestigden. Maar de tijd van monofunctionele werklocaties is in Amsterdam voorbij.

Zo krijgen over twee jaar de kantoortorens rond het Amstelstation gezelschap van een woontoren met 192 huurappartementen in het middensegment en een hotel. Nog dit jaar gaat de spade voor deze Amstel Tower van ontwikkelaar Provast de grond in. Later volgen nog twee kleinere bouwblokken met in totaal 165 woningen in de vrije sector (huur en koop) en 5000 vierkante meter aan voorzieningen, waaronder een grote supermarkt. Het is nog onbekend wanneer de tender voor deze ontwikkeling wordt uitgeschreven.    
 
Ook op Sloterdijk wordt in de toekomst volop gewoond. Projectmanager Willem van Leuven laat weten dat nog dit jaar de eerste studenten terechtkunnen in een voormalig kantoor aan de Naritaweg. Het is omgebouwd tot een wooncomplex met 132 zelfstandige woningen. In 2015 komt ook de kavel op de hoek Barajasweg/Arlandaweg op de markt. Na jarenlange discussies over de bouw van 650 studentenwoningen op deze locatie heeft de gemeente een streep gezet onder de onderhandelingen met de winnaars van de prijsvraag van destijds. Er komt nu weer ruimte voor nieuwe initiatiefnemers. In 2016 volgt ook de tender voor de zogenaamde O-kavel op de hoek Radarweg/Arlandaweg waar circa vijfhonderd woningen in combinatie met voorzieningen in de plint moeten komen. Ook op deze plek zal de nadruk liggen op realisering van flexibele woonvormen voor starters, studenten en expats. Uiteindelijk moeten er meer dan drieduizend woningen in Sloterdijk gerealiseerd worden. In februari worden meer details over het woonprogramma en de noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte bekendgemaakt.

 

Woningbouw staat ook op het programma in het Hamerstraatgebied in Amsterdam-Noord. Hier kunnen op termijn zo’n tweeduizend woningen komen. Wanneer de heimachines er aan de slag gaan, is onduidelijk. “Er ligt geen kant-en-klaar bouwplan dat kan worden afgestoft”, aldus manager Gebiedsontwikkeling Co Stor. Anders dan op Sloterdijk moet hier het bestemmingsplan nog worden aangepast om wonen mogelijk te maken. Vooruitlopend op die wijziging kocht Eigen Haard zes jaar geleden al het voormalige Stork-terrein. Onder de naam De Overkant hebben tijdelijke functies er een plek gevonden. In 2015 komt ook het naastgelegen Draka-kavel op de markt. Samen met De Overkant komt zo negen hectare aan het IJ vrij voor een mix van woningen en bedrijven. Als in de toekomst ook de Jan Schaeferbrug vanaf het Java-eiland wordt doorgetrokken of het Oostveer naar deze plek verhuist, zitten ontwikkelaars én toekomstige bewoners op goud.

 

Locaties voor 20.000 extra woningen
Nieuwe kavels
Vanaf 2016 komen er extra kavels beschikbaar op deze locaties:

 

Jaco Boer