Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Aanbod goedkope woningen neemt snel af

Het woningaanbod in de reguliere sociale huursector in de Stadsregio Amsterdam vermindert in snel tempo. In het eerste half jaar van 2012 kregen slechts 5170 reguliere sociale woningen in de Stadsregio een nieuwe huurder via WoningNet, bijna 1000 minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Dat aantal wordt in hoge mate veroorzaakt door de terugloop in Amsterdam (-14%), maar ten zuiden van Amsterdam - vooral in Amstelveen en Haarlemmermeer – daalde het aanbod relatief nog sterker (-27%). In de noordelijke Stadsregio daalde het aantal verhuringen met 8 procent.

Verhuringen Stadsregio Amsterdam (via WoningNet)

De prognose over heel 2012 is een extrapolatie van de halfjaarcijfers. Bij Amsterdam is ook het derde kwartaal betrokken.

Bronnen: AFWC/WoningNet en Stadsregio(rapportage Woonruimteverdeling 2011).

 

In Amsterdam daalt het aanbod in de reguliere sociale huursector al sinds 2002 (uitgezonderd 2009), maar echt hard gaat het sinds 2010. De laatste schatting na drie kwartalen is dat er in Amsterdam in 2012 hoogstens 6200 corporatiewoningen via WoningNet worden verhuurd. De mutatiegraad daalt daarmee onder de 3,5 procent. In de hele regio is inmiddels een dalende tendens.

 

VERHURINGEN OVERIGE GROTERE GEMEENTEN STADSREGIO 
 

2007

2008

2009

2010

2011

Prognose 2012

Aalsmeer

300

143

216

224

94

112

Amstelveen

585

659

618

736

533

546

Diemen

141

159

105

91

113

98

Haarlemmermeer

1166

739

641

704

703

478

Purmerend

1040

868

857

795

857

636

Uithoorn

418

301

290

230

321

216

Wormerland

136

108

135

145

116

162

Zaanstad

1909

1595

1703

1758

1787

1314

 

Verhuringen via WoningNet; de regiogemeenten met meer dan 100 verhuringen, exclusief Edam-Volendam.

Hogere huren

De aanvangshuren zijn het afgelopen jaar fors gestegen, mede doordat op 1 oktober 2011 de Donnerpunten zijn ingevoerd. In Amsterdam stegen de aanvangshuren met gemiddeld 13 procent (60 euro - zie pag. 8) en in het centrum  zelfs met 24 procent. Goedkope huurwoningen komen niet veel meer beschikbaar. Zo zakte in de hele Stadsregio het aantal nieuwe verhuringen van reguliere goedkope woningen (< €423) met 42 procent (Amsterdam  -55%), terwijl het aanbod in het segment van 562 tot 664 euro steeg met 30 procent (Amsterdam +43%).

 

ONTWIKKELING NAAR HUURPRIJSKLASSE (WONINGNET)
Verschil 1e half jaar 2012 versus 2011
 

< €423

€423-562

€562-664

Amsterdam

-55%

-23%

43%

Stadsregio Noord

-17%

-11%

3%

Stadsregio Zuid

-26%

-44%

15%

Stadsregio Totaal

-42%

-25%

30%

 

Bron: WoningNet/AFWC, verhuringen via WoningNet, Verschil 1e half jaar 2012 versus 2011

De prijsstijging blijkt ook uit een verdeling per huurprijssegment. In het goedkoopste segment was in 2012 nog maar een beperkt aanbod: 17 procent in de Stadsregio en in Amsterdam nog minder (13%).
 

Verhuringen stadsregio Amsterdam
Verhuringen 1e helft 2012 (via WoningNet)

Bron: WoningNet/AFWC, verhuringen corporatiewoningen in sociale huursector via WoningNet.
 

‘Bouwen aan de stad‘

Overigens zijn in Amsterdam in het kader van de beleidsafspraken van ‘Bouwen aan de Stad II’ alleen de ‘hoge’ huuraftoppingsgrens van 562 euro en de liberaliseringsgrens van 664 euro van belang. Uitgangspunt van de zogeheten monitorafspraken is dat corporaties jaarlijks zo’n 70 procent van hun gereguleerde aanbod en minimaal 7500 woningen aanbieden onder die 562 euro.  

Verhuringen Amsterdamse corporatiewoningen in de sociale sector

2012

1e 3 kwartalen

schatting 2012

reguliere verhuur via WoningNet*

4.653

6.204

reguliere verhuur buiten WoningNet om**

285

380

zelfstandige studentenwoningen**

1.848

2.464

onzelfstandige studentenwoningen**

1.279

1.705

TOTAAL

8.065

10.753

Waarvan < €562

5.843

7.791

in %

72%

72%

 

* Bron: AFWC/WoningNet; ** Bron: AFWC/Eigen opgave corporaties

Ondanks de forse terugloop in verhuringen via WoningNet kunnen de corporaties ook dit jaar die afspraken gestand doen. Daarbij tellen ze  alle zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen mee, een interpretatie van de afspraken waarmee de Huurdersvereniging Amsterdam het overigens oneens is. Dit jaar werden er weer enkele studentencomplexen toegevoegd waaronder het ACTA-gebouw (460 onzelfstandige eenheden) en de Spinozacampus (213 zelfstandige eenheden, fase 1).

-----------------
In de WoningNet-cijfers ontbreekt de verhuur via directe bemiddeling buiten WoningNet om, verhuur aan studenten,verhuur in de vrije sector en tijdelijke verhuur. De diverse WoningNet-cijfers zijn aangeleverd door de AFWC en de Stadsregio.

Fred van der Molen