Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Stadgenoot richt zich op huisvesting ‘dynamische stedeling’

  ‘Dynamische stedelingen’ zijn in het gedachtegoed van Stadgenoot jonge, hoger opgeleide, creatieve stadsbewoners die bewust kiezen voor de stad. Zij weten niet hoe lang het verblijf in Amsterdam zal duren. Zij hebben meestal geen vaste baan of relatie; het inkomen is nog bescheiden, maar kan vanwege de goede opleiding in de toekomst snel toenemen. “Deze pas afgestudeerden, 25-plussers die hun eerste stap op de arbeidsmarkt hebben gezet, hebben het moeilijk op de Amsterdamse woningmarkt. Ze verdienen soms boven 34.000 euro en komen daarom niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

 • Case story De Key: de consequenties van de verhuurderheffing
  Nog afgezien van 1,2 miljard aan heffingen die Rutte II in het vooruitzicht stelt, stonden de corporaties al ingeboekt voor een verhuurderheffing van bijna 700 miljoen euro per jaar vanaf 2014. Maar wat betekent dat voor de individuele corporatie, haar huurders en de sociale woningvoorraad in deze crisistijd? Directeur Rob Haans licht de gevolgen en de mogelijke keuzes toe voor zijn corporatie De Key.
 • Hoeveel kun je betalen?
  Hoeveel huur iemand kán betalen, is natuurlijk sterk afhankelijk van individuele omstandigheden en keuzes. Maar ergens ligt een grens van wat redelijk en verantwoord is. Dan komen termen als woonquotes en huurquotes aan de orde. Met het stijgen van de energieprijzen is een woonquote - die alle woonlasten omvat - een betere maat dan een huurquote, maar helaas moeilijker te kwantificeren. Instanties als het Nibud gebruiken daarom de netto huurquote. Volgens het Nibud moeten lage inkomens niet meer dan 20 procent van hun inkomen aan huur uitgeven, voor alle overige inkomens is 30 procent een goed streven. Ter indicatie: dankzij de huurtoeslag en het gematigde huurbeleid uit het verleden heeft in Amsterdam slechts een minderheid (14%) een huurquote van boven de 35 procent. Alleen in stadsdeel Zuidoost liggen de huurquotes beduidend hoger. In een aantal inkomensprofielen geven we voorbeelden van huurquotes.
 • Maar nog ver onder markthuren
  In gewilde gebieden zoals West en Centrum zijn de aanvangshuren flink gestegen na de introductie van de Donnerpunten. Maar ze liggen nog ver van 4,5% woz-waarde, de grenswaarde die het nieuwe kabinet als grenswaarde wil invoeren. In Noord en Zuidoost stegen de aanvangshuren minder en benaderen ze de markthuur.
 • De gevolgen van het nieuwe huurbeleid

  De zogeheten ‘schaarstepunten’ van ex-minister Donner zorgden al voor de introductie voor verhitte gemoederen. Dat wordt er niet minder om nu de effecten zichtbaar worden: “Tienduizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam komen in de vrije sector terecht”, schreef de Volkskrant eind september na een rondgang langs corporaties.

Tweede verdieping

 • Goedkoper wonen

  Ontwikkelaars kampen met afzetproblemen. Maar niet in Volendam. Nieuwbouwkoopwoningen in de nieuwe wijk Broeckgouw gaan vlot van de hand. “Volendammers willen bij toch het liefst bij elkaar wonen,” zegt directeur Paul Klouwer van KBK Bouwgroep.

 • Budgetwoning van Plegt-Vos

  Wegawoning van BELIN

  Aankleedhuis van Ymere/Dura Vermeer
 • Elders kan het. Vanaf 820 euro per m2.

  “Bij het huidige peil van stichtingskosten, rente en vaste lasten is het bouwen van goede en tevens goedkoope arbeiderswoningen onmogelijk.” Die conclusie trok de voormalige directeur van de Rotterdamse Woningdienst en woningexpert M.J.I. de Jonge van Ellemeet in 1936 na het zien van de inzendingen op een ontwerpprijsvraag voor een nieuwbouwbuurt in Amsterdam. Tweeënnegentig architecten hadden zich gebogen over nieuwe plattegronden en verkavelingsplannen. Maar het was volgens de jury geen enkel bureau gelukt om een ontwerp te maken waarin kwaliteit én lage kosten samengingen.

Derde verdieping

 • Steeds meer woningverhuur aan toeristen

  ‘Voor wie eens wat anders wil: atelierwoning in Amsterdam-West.’ Zo kan een Amsterdams appartement aangeprezen staan op een website als Wimdu. De foto’s zien er aansprekend uit en wie naar de boekingsinformatie kijkt, ziet dat de studio met regelmaat verhuurd wordt. Maar het adres uit de advertentie blijkt voor te komen in het woningbestand van Ymere. Dit is voor het handhavingsteam van de corporatie reden genoeg voor een undercover huisbezoek.

Kort bestek

 • Ondergrondse parkeergarages geen vanzelfsprekendheid meer

  Nieuw parkeerplan


  Amsterdam gaat de gemeentelijke parkeergarages openstellen voor vergunninghouders. Bovendien gaat de gemeente ongebruikte plekken in commerciële garages huren. Dat levert 3300 extra plekken op.
 • Nieuwe energiebesparingsactie uitgebreid met klussenteam
  Voor de vierde maal wordt in een Amsterdamse buurt een grootscheepse energiebesparingsactie gehouden. Bij het project ‘Besparen met je Buren’ in de Van der Pekbuurt in Noord is een component toegevoegd: de klussende buurtbewoner die helpt met het bevestigen van tochtstrip of brievenbusborstel. Tweehonderd woningen zijn inmiddels door het klussenteam aangepakt.

Interview

 • Hoe Aedes-voorzitter Marc Calon de corporatiesector wil verbeteren

  Aedes-voorman Marc Calon neemt geen blad voor de mond. De sector heeft een negatief imago. Het gaat te vaak fout. Bestuurders als Hubert Möllenkamp (Rochdale) en wellicht ook Laurentius-bestuurder Walter V. hebben met de vingers in de suikerpot gezeten. Tegen boeven kan volgens Calon niet streng genoeg worden opgetreden. Hij wil evenmin vergoelijken dat er regelmatig flinke fouten in de bedrijfsvoering worden gemaakt. In Rotterdam, Maastricht en elders. “Ik wil niks goedpraten. Neem Vestia. Belachelijk wat daar bij de creatie van een buitensporige derivatenportefeuille is gebeurd.”

Woonbarometer

 • Het woningaanbod in de reguliere sociale huursector in de Stadsregio Amsterdam vermindert in snel tempo. In het eerste half jaar van 2012 kregen weer duizend minder reguliere sociale woningen een nieuwe huurder via WoningNet. Dat aantal wordt in hoge mate veroorzaakt door de terugloop in Amsterdam (-14%), maar ten zuiden van Amsterdam - vooral in Amstelveen en Haarlemmermeer – daalde het aanbod relatief nog sterker (-27%).

10 jaar NUL20

 • De metropoolregio tien jaar later: Zef Hemel
  In deze laatste bijdrage beschrijft planoloog Zef Hemel zijn visie op Amsterdam tien jaar later. De huidige bouwputten zijn dan verdwenen, de stedelijke economie floreert en de stad is een toeristenmagneet. Maar de druk op de woningmarkt neemt verder toe en de overheid zal het verschil niet meer maken. Het zijn de stedelingen zelf die over het succes van de stad gaan. En dan is er nog de klimaatcrisis.

Focusgebieden

 • Focusgebieden: Vogelbuurt/IJplein in Amsterdam-Noord
  Vogelbuurt/IJplein heeft door zijn ligging pal boven het IJ de potentie een verlengstuk te worden van het centrum. Maar de werkelijkheid is dat veel bewoners worstelen met armoede en werkloosheid. Sinds 2009 wordt met een intensief programma gepoogd de leefbaarheid te verbeteren. Met de extra vernieuwingsgelden wil het stadsdeel de sociaal-economische positie van de bewoners verbeteren. Maar tot het Amsterdams gemiddelde optrekken? Dat gaat niet lukken.