Doek valt voor Far West

21.10.10

Doek valt voor Far West

Woningcorporatie Far West staakt in de loop van volgend jaar haar activiteiten. Omdat de koopmarkt in West nagenoeg is ingestort, is het financieel fundament onder de ontwikkelende corporatie weggevallen. De oorspronkelijke oprichters, De Key, Stadgenoot en Rochdale, nemen alle lopende verplichtingen over.
Far West valt volgens directeur Jaques Thielen weinig te verwijten. "Wij hebben de afgelopen tien jaar 800 miljoen euro geïnvesteerd. Er zijn 1400 nieuwe woningen gebouwd. We hebben een kleine duizend woningen gerenoveerd. Ook waren we actief in de wijkaanpak. De crisis op de woningmarkt doet ons de das om. Sinds twee jaar is de koopmarkt nagenoeg ingestort. Daardoor hebben we onvoldoende middelen om door te gaan met projectontwikkeling," aldus een teleurgestelde directeur. "Van gebiedsontwikkeling is feitelijk op dit moment geen sprake meer. Een complete aanpak van wijken lijkt niet meer van deze tijd. Onze kerntaak is opgedroogd. Het accent komt te liggen op beheer en onderhoud. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat opheffing de beste weg is."
De rechten en plichten van Far West gaan over naar de drie oorspronkelijke oprichters. Lopende bouwprojecten worden zondermeer afgemaakt, zo verklaarde Frank Bijdendijk, bestuurder van Stadgenoot. Ook komende bouwprojecten waarvan de financiering reeds is geregeld, gaan gewoon van start. De aanpak van buurten waarvoor de plannen nog in de maak zijn, zoals de vernieuwing van de Maassluisstraat, de aanpak van de Lodewijk van Deijsselhof of de bouw van de volgende fase van Noorderhof laten wel op zich wachten. Daarover neemt de nieuwe eigenaar een besluit.
"Het komt uiteindelijk wel goed met Nieuw West, alleen het duurt langer. Aan de crisis komt op enig moment een einde. Dan zijn we echt wel weer in staat nieuwe plannen te maken en investeringen te doen," aldus Bijdendijk.

Herverdeling bezit

Far West bezit 10.000 woningen en 1000 bedrijfsruimtes. De drie corporaties krijgen niet hun oorspronkelijke bezit terug. Er wordt een nieuwe verdeling gemaakt, zodanig dat in buurten een samenhangend bezit ontstaat. Voor de huidige bewoners van Far West zal er weinig tot niets veranderen.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft ingestemd met de opheffing. Die komt niet geheel onverwacht. Vorig jaar werden de drie oprichters geconfronteerd met miljoenenverliezen. Een groot aantal nieuwbouwappartementen bleek toen al moeilijk verkoopbaar. Bij Far West werken 25 mensen. Zij krijgen een individuele vertrekregeling aangeboden.[BP]

 Zie ook Het Parool: Stop op renovatie Nieuw-West (21-10-2010)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.