Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling

08.04.11

Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling 

De Almeerse corporaties zijn niet blij met het gemeentelijke plan voor een nieuw woningverdelingsysteem. Het systeem wemelt volgens de corporaties van de regels en criteria. Volgens Aedesnet.nl vinden de corporaties het plan ‘onduidelijk, onwenselijk en onverantwoord’. De gemeenteraad moet nog beslissen over het nieuwe systeem.

Volgens verantwoordelijk wethouder Adri Duivesteijn is het nieuwe systeem rechtvaardiger dan het huidige "omdat er inkomenseisen worden gesteld en urgent woningzoekenden worden geholpen." Volgens hem vallen nu teveel mensen die een sociale huurwoning nodig hebben, buiten de boot.

Zijn voorstel is het Convenant Woonruimteverdeling, dat dateert uit 2007, te vervangen door een Huisvestingsverordening. Kern van deze verordening is dat woningen worden toegewezen op basis van inkomen, dat passendheidscriteria worden geïntroduceerd en dat de urgentieregeling fors wordt uitgebreid. Opvallend onderdeel is verder dat van de vrijkomende woningen de helft wordt verloot en de andere helft wordt toegewezen op basis van inschrijfduur.

Inschrijving is nu een verzekering

Almere stelt vast dat bewoners het huidige woonruimteverdelingsysteem als een soort verzekering gebruiken. Men plaatst zich net als in de stadsregio Amsterdam preventief op de wachtlijst. Ook ontbreekt er een urgentieregeling voor schrijnende gevallen. Verder wordt op dit moment slechts 60% van de woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot de huurslaggrens. Evenmin is er een passendheidseis met betrekking tot woninggrootte.

De corporaties GoedeStede, Ymere en de Alliantie erkennen dat de huidige urgentieregeling en de toewijzing op basis van inschrijfduur anders moeten. Maar ze vinden dat Duivesteijn teveel overhoop haalt, door een volledig nieuw verdeelsysteem via een huisvestingsverordening op te leggen. Daarin zitten veel criteria, uitzonderingen en eisen, zoals economische binding, urgentie, gezinsgrootte en inkomen.

De corporaties noemen het verdeelsysteem strijdig met de ophanden zijnde Huisvestingswet, die uitgaat van vrije vestiging. En het voorgestelde inkomensbeleid zou bovendien botsen met de Europese regelgeving. De corporaties zijn er ook tegen dat  Duivesteijn de huidige 10 procent vrije bestedingsruimte van huurwoningen die corporaties nu hebben, volledig wil benutten om huishoudens met een hoger inkomen (meer dan 33.000 euro) te huisvesten. Corporaties gebruiken die 10 procent die ze nu zelf toewijzen om individuele probleemgevallen op te lossen.

Het steekt de corporaties dat de gemeente de extra uitvoeringskosten van deels wil dekken uit de opbrengsten van Woningnet. Directeur Maarten Pel van De Alliantie zegt bij Aedesnet.nl: "Hieraan werken wij niet mee, dan doet de gemeente het maar zelf. De wethouder wil ons iets opleggen, maar door samenwerken bereik je veel meer. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.