Corporaties scherpen zelfbewoningplicht aan bij verkoop

29.01.18
Corporaties scherpen zelfbewoningplicht aan bij verkoop

Amsterdamse woningcorporaties zijn hun verkoopcontracten aan het aanscherpen om buy-to-let tegen te gaan. Dat blijkt uit stukken voor de Amsterdamse gemeenteraad van 14 februari. Wettelijk is al vastgelegd dat corporaties bij verkoop aan een natuurlijk persoon verplicht zijn een eigenbewoningsclausule in het koopcontract op te nemen. Rochdale en de Alliantie stellen nu aanvullend een minimumtermijn van twee jaar aan de eigenbewoning. Ymere heeft aangegeven ook een termijn van twee jaar te gaan hanteren. Tevens hebben Rochdale en de Alliantie een boetebeding opgenomen in het koopcontract. Eigen Haard overweegt een boetebeding en ook een kettingbeding in het koopcontract op te nemen.

Het college stelt vast dat de gemeente maar een beperkt instrumentarium heeft om buy-to-let aan banden te leggen. Volgens de Huisvestingswet kunnen alleen de Waddeneilanden een vergunningsplicht voor koopwoningen instellen. Wel kan de gemeente strenger handhaven op woonfraude - bijvoorbeeld in geval van woningdelen zonder vergunning - en de regels voor woningdelen aanscherpen. Amsterdam heeft het, door meer ruimte te bieden voor woningdelen, aantrekkelijker gemaakt voor verhuurders om in deze vorm van verhuur te stappen. Het idee hierachter is dat woningdelen alleenstaanden extra mogelijkheden biedt op de Amsterdamse woningmarkt. Maar woningdelen leidt ook tot hogere huuropbrengsten en is daardoor een extra prikkel om woningen te kopen voor verhuur. Momenteel worden de effecten van het huidige beleid geëvalueerd. De regels rond het woningdelen worden dus ook voor het volgende college weer een thema.
Overigens stelt het college vast dat de groei van buy-to-let nog nog niet dusdanig groot is dat het aandeel woningen van eigenaarbewoners afneemt in Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS