Overslaan en naar de inhoud gaan

'Corporaties moeten meer liberaliseren of verkopen aan beleggers'

Image

Een groter middensegment kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doorstroming op de woningmarkt. Alleen nieuwbouw kan het woningtekort niet opvangen. Het is daarom essentieel ook gebruik te maken van de corporatievoorraad. Zo concludeert Capital Value in een onderzoek met ABF Research naar de omvangrijke tekorten op de woningmarkt.

Het ontbreekt met name aan voldoende middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Volgens de onderzoekers bereikt het woningtekort volgend jaar een hoogtepunt. Die piek wordt geraamd op 200.000 woningen. De tekorten zijn het grootst in de Amsterdam Metropool (6%) en Utrecht (4%) De verwachting is dat er pas vanaf 2019 jaarlijks meer woningen worden gebouwd dan er huishoudens bijkomen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal huurwoningen de komende jaren zal afnemen. Zowel beleggers als corporaties zullen woningen verkopen.

Capital Value meent dat corporaties een sleutelrol kunnen vervullen in het terugdringen van het woningtekort. "De corporatiesector bezit aanzienlijk meer woningen voor de doelgroep, dan nodig zijn. Een andere inzet of verkoop van delen van het bezit die voor het middensegment geschikt zijn, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het middensegment. De verkoopopbrengsten kunnen zij vervolgens aanwenden voor investeringen in woningen voor mensen met een laag inkomen", aldus directeur Kees van Harten.

Aedes reageerde in een reactie op het onderzoek afwijzend. Volgens de woordvoerder is er al een tekort aan sociale huurwoningen. Verkopen gaan ten koste van de omvang van de sociale woningvoorraad.