CFV handhaaft verscherpt toezicht Stadgenoot, De Key en ZVH

06.03.14
CFV handhaaft verscherpt toezicht Stadgenoot, De Key en ZVH

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting handhaaft het verscherpt toezicht op Stadgenoot, woonstichting De Key en ZVH. Zo blijkt uit een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer. In totaal staan veertien Nederlandse corporaties onder verscherpt toezicht.
Een corporatie kan om verschillende redenen door het CFV onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Bijvoorbeeld als de financiële continuïteit in het geding is, een corporatie onvoldoende werk maakt van herstel, er te weinig informatie wordt verstrekt aan de toezichthouder of als een corporatie met problemen rond rechtmatigheid en integriteit kampt.
ZVH staat al zes jaar onder verscherpt toezicht. Voor De Key en Stadgenoot geldt dat sinds het najaar van 2010. Stadgenoot heeft met enige verbazing kennis genomen van de keuze van het CFV om het verscherpt toezicht te handhaven. Juist Stadgenoot heeft het afgelopen jaar een aantal probleemdossiers afgewikkeld. Zo zijn het Hemwegterrein en de Van Gendthallen verkocht. Wel is de schuldpositie nog relatief hoog. "We gaan er vanuit dat het verscherpt toezicht komend jaar komt te vervallen," aldus een woordvoerder.
Uit de brief van Blok blijkt ook dat ultimo 2012 de solvabiliteit van dertig corporaties minder dan vijftien procent bedraagt. Onder hen bevindt zich Ymere. Dat betekent volgens Blok niet dat al die corporaties een onvoldoende vermogenspositie hebben, dat wordt van geval tot geval beoordeeld. Bij een daadwerkelijk solvabiliteitsrisico legt het CFV maatregelen op om de financiële positie te verbeteren.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS