Boskalis maakt nieuw eiland voor uitbreiding IJburg

26.04.2018
Image

Koninklijke Boskalis heeft de aanbesteding gewonnen voor de uitbreiding van de Amsterdamse wijk IJburg. Dat heeft de baggeraar en maritieme dienstverlener afgelopen week bekendgemaakt. De aanneemsom van het project bedraagt circa 85 miljoen euro.

Het project omvat de aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer voor de ontwikkeling van woningbouw. Het gaat om de grootste woningbouwlocatie binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen. Tijdens de eerste fase wordt circa 82 hectare land gecreëerd, door het opspuiten van bijna negen miljoen kubieke meter zand, met een deels zachte en deels harde stenenoeverbescherming. De werkzaamheden beginnen in het derde kwartaal van 2018 en worden volgens plan medio 2020 afgerond. Tevens is in het project een optie opgenomen om in een later stadium nog eens 53 hectare land bij te bouwen. Naast het kunstmatige eiland zal Boskalis ook een natuurgebied aanleggen van ruim drie hectare bestaande uit een rietlandschap en een mosselbank. Door het natuurgebied in een vroeg stadium aan te leggen, kan de natuur zich eerder ontwikkelen.