Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewonerscommissies de Key: 'Stenen zijn belangrijker dan mensen'

Image

De bewonerscommissies van woonstichting de Key voelen zich niet meer serieus genomen door hun corporatie. Dat blijkt uit een onderzoek onder 23 bewonerscommissies in opdracht van Huurdersvereniging Arcade. Ook de kwaliteit van de dienstverlening laat volgens hen zwaar te wensen over.

Onderzoekster Judith van Male schetst in het rapport 'Huurders over De Key' een ontluisterend beeld over het niet verhelpen van onderhoudsklachten. Problemen in algemene ruimten, zoals een niet functionerende verlichting of kapotte gevelbeplating worden niet of slechts met grote vertraging verholpen. Ook individuele huurders merken dat de verhuurder gebreken niet oplost. Zo werd bij een huurder om veiligheidsredenen een compleet doorgeroeste badkamerradiator verwijderd, maar krijgt de bewoner geen nieuwe radiator teruggeplaatst. Aan andere klachten, zoals stank-,geluids of klimaatoverlast wordt volgens de commissies over het algemeen niks gedaan. Zo klaagt een bewoner dat de automatische zonwering boven een lichtkoepel al acht jaar niet meer functioneert en het al die tijd niet lukt een en ander gerepareerd te krijgen. De bewonerscommissies beklagen zich daarbij over het feit, dat de Key haar moeilijke financiële positie steevast als argument aanvoert om onderhoudszaken niet of onvoldoende aan te pakken. Vaak is om financiële redenen sprake van uitstel.

Ook klagen bewonerscommissies over de gebrekkige communicatie met hun corporatie. Zo worden onderhoudscontracten door de corporatie opgezegd, maar verzuimt de Key vervolgens om nieuwe contracten af te sluiten. Ook houdt de corporatie er volgens de bewoners niet van om afspraken met de commissies duidelijk vast te leggen. De jongste reorganisatie heeft het er bovendien niet beter op gemaakt. Complex- en gebiedsbeheerders vertonen contactvermijdend gedrag. Of maken vooraf al aan de bewoners duidelijk dat er van hen niet al te veel hoeft te worden verwacht.

Niet op de laatste plaats klagen bewonerscommissies over 'de harde en zakelijke houding' van de corporatie. "Zij hebben de indruk dat de Key van de zittende huurders af wil en de bewonerscommissies liever kwijt dan rijk is", aldus de onderzoekster. Ook wordt de directie de maat genomen. Alle bewonerscommissies lijken met directievoorzitter Leon Bobbe en Lidy van der Schaft, directeur Wonen in de clinch te liggen, concludeert een van de deelnemers aan het onderzoek. Daarbij wordt verwezen naar een harde uitspraak van een van hen in Pakhuis De Zwijger: "De zittende bewoners interesseren me geen moer..."

Ruim twintig bewonerscommissies hebben meegedaan aan het onderzoek. Met zowel oudere, als jongere bewonersgroepen. Helmie Bijleveld, voorzitter van het bestuur van huurdersvereniging Arcade, zegt geschrokken te zijn van de uitkomst. "Bij ons komen regelmatig klachten binnen van individuele huurders. Om een beter inzicht te krijgen in de omvang van deze klachten hebben we onderzoek laten doen. En dan blijkt dat overal dienstverlening en communicatie moeizaam en ingewikkeld verloopt. Wij vinden dat de corporatie onwaardig." Arcade heeft de uitkomst aangeboden aan de directie. Er wordt nog gewacht op een formele reactie.

Ook is de uitkomst van het onderzoek aangekaart bij de Raad van Commissarissen. RvC-voorzitter Hans Amman laat in een schriftelijke reactie weten 'de bevindingen uit het rapport zeer serieus te nemen'. "We hebben in een constructief overleg met Arcade, bestuur en Raad van Commissarissen een aantal acties geformuleerd met betrekking tot de verbeterpunten die in het rapport worden geconstateerd", aldus Amman. De inhoudelijke beoordeling van het rapport is volgens hem een zaak van het bestuur van de Key. Bestuursvoorzitter Leon Bobbe laat weten dat het rapport recent aan hem is overhandigd. "De uitkomsten van dit rapport willen we graag inhoudelijk met Arcade bespreken. De verbeterpunten waar we direct mee aan de slag kunnen, pakken we natuurlijk op”, aldus Bobbe. Volgens Arcade heeft De Key toegezegd om de service en dienstverlening binnen zes maanden substantieel te verbeteren.