Bewoners in de wijk Nieuwendam maken bezwaar tegen toenemende verkamering

19.04.19
Bewoners in de wijk Nieuwendam maken bezwaar tegen toenemende verkamering

Ook in Amsterdam Nieuw-West en Noord kopen beleggers woningen op voor de verhuur. Om de huuropbrengst te maximaliseren worden deze woningen vaak opgedeeld. Bewoners van de wijk Nieuwendam in Amsterdam-Noord voegen zich in de protesten tegen de toenemende 'verkamering'. Royale huizen aan Elpermeer en Amerbos worden steeds vaker door investeerders opgekocht om te worden gesplitst in meerdere kleine zelfstandige woningen. Daardoor neemt de leefbaarheid af, aldus de verontruste bewoners. Zij hebben daarover een petitie overhandigd aan de voorzitter van stadsdeel Noord.

Amsterdam-Noord heeft kortgeleden nog ingestemd met de ombouw van een grote drive-in woning aan het Elpermeer naar vijf kleine woonunits. Buurtbewoners zijn daar niet blij mee. Zij vrezen voor nieuwe bewoners met weinig buurtbinding. Huurders die maar voor korte tijd in de wijk verblijven. Ook bestaat vrees voor toenemende parkeerdruk, afnemende betaalbaarheid en overlast door de groei van vakantieverhuur.

"De gemeente moet Elpermeer en Amerbos actief beschermen en beleid ontwikkelen om gebruik van woningen als beleggingsobject te stoppen of te beperken tot een enkele woning per straat", aldus de ondertekenaars van de petitie. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen zou ook niet alleen naar de bouwkundige aspecten moeten worden gekeken. Ook moet de afweging worden gemaakt om een dergelijke omzetting in het belang is van een buurt. De mening van de bewoners, zo heeft het stadsdeel toegezegd, zal worden betrokken bij het advies van de stadsdeelcommissie over de komende wijziging van de huisvestingsverordening.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS