Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewoners Hilwiscomplex boeken juridische overwinning in strijd om loden leidingen

Image

De Rechtbank Amsterdam geeft de Bewonersvereniging Hilwiscomplex op alle punten gelijk in zijn conflict met eigenaar Variaprop en beheerder Rappange. Het geschil draait om de loden waterleidingen in het pand aan het Merwedeplein. Zolang die niet zijn verwijderd wil men huurkorting als de loodwaarden te hoog zijn. Eerder bepaalde de kantonrechter al dat zeven huurders daar recht op hebben. De rechtbank bepaalde nu dat alle huurders waarvan het loodgehalte te hoog is, recht hebben op een huurkorting van 40 tot 60 procent, afhankelijk van het loodpercentage. Variaprop dient daartoe de meetresultaten die in haar bezit zijn te delen met de bewonersvereniging. Als goed verhuurder is zij immers gehouden huurders te informeren over gebreken.

Volgens eerdere afspraken valt de aanwezigheid van te veel lood in het drinkwater te kwalificeren als een bouwkundig gebrek. Metingen in het Hilwiscomplex hebben uitgewezen dat de norm voor de aanwezigheid van lood vier tot tien keer wordt overschreden. De huurkorting geldt met terugwerkende kracht van zes maanden vanaf het moment dat de vordering is ingediend tot het herstel van het gebrek.

Het Hilwiscomplex bestaat in totaal uit 308 woningen. Zeventig huurwoningen zijn in bezit van stichting Variaprop. Veel andere woningen zijn in de loop der jaren uitgepond waardoor er een aantal VvE's in het complex zijn. Variaprop stelt dat zij afhankelijk is van medewerking van de VvE's voor de loodsanering. Dat doet voor de Rechtbank niet af aan het feit dat huurders recht hebben op huurkorting omdat er sprake is van een gebrek en verminderd wooncomfort.
Variaprop voerde ook nog aan dat de Bewonersvereniging niet-ontvankelijk zou zijn. Ook daarin wilde de Rechtbank niet meegaan.