Overslaan en naar de inhoud gaan

Betaalbare woonruimte schaars goed in hele Metropoolregio

Image
In de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA) is sprake van tekorten in alle segmenten van de woningmarkt. Vooral woningzoekenden met een laag en middeninkomen hebben grote problemen om een passende woning te vinden. Nu de crisis voorbij is, willen veel mensen verhuizen. Bovendien zet de groei van de bevolking door. Dit blijkt uit het eerste regiobrede onderzoek over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).
 
Voor het onderzoek vulden ruim 50.000 inwoners van alle gemeenten in de MRA een enquête in met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten. 
"De resultaten van het onderzoek laten zien dat nieuwe woningen keihard nodig zijn", concludeert Lex Scholten, wethouder in Diemen en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen van de MRA. "Daarnaast is het van belang dat nieuwe en bestaande woningen betaalbaar en toegankelijk worden gehouden voor mensen met lage en middeninkomens." 
Ook directeur Egbert de Vries van PWNR, de samenwerkende woningcorporaties in de regio, beklemtoont de noodzaak om het woningaanbod voor lage en middeninkomens in de hele regio te vergroten: "De woningcorporaties willen de komende jaren in elk geval in alle gemeenten veel nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen."
De sociale huursector krimpt in de MRA, terwijl het aandeel lage inkomens ongeveer gelijk is gebleven. De woningvoorraad bestaat nog voor 31 procent uit sociale huurwoningen van corporaties. Na Amsterdam heeft Zaanstreek-Waterland het grootste aandeel (30%). In de meeste regio’s is het goedkope segment iets groter dan het aandeel lage inkomens tot 40.000 euro. In Gooi-en Vechtstreek en Amstel-Meerlanden is dit niet het geval. Verder springt in het oog de onbalans tussen het aandeel hoge inkomens (27%) en de beschikbare woningvoorraad in het hoge segment (14%). 

Middeninkomens 

Ook voor middeninkomens wordt het steeds lastiger om aan een woning te komen. Door de sterke prijsstijgingen neemt ook het aandeel betaalbare koopwoningen af in Almere, Lelystad en delen van Zaanstreek-Waterland, gemeenten waar van oudsher middeninkomens goed terecht konden. Dat de nieuwbouw de afgelopen jaren voor een relatief groot deel uit vrijesectorhuur heeft bestaan, helpt de middeninkomens maar beperkt. Middeninkomens uit de regio zelf zijn vooral geïnteresseerd in huurwoningen onder de 875 euro, een schaars goed. De particuliere vrije huursector vormt inmiddels 8 procent van de woningvoorraad in de MRA. Nog altijd een klein segment, maar het zorgt voor veel doorstroming. Voor huishoudens van buiten is de vrijesectorhuur vaak de entree tot de regio Amsterdam. Zij zijn bereid en in staat de hoge huurprijzen te betalen die worden gevraagd, veelal boven de 1.000 euro. 

Verhuizingen

De grootste instroom van buiten de regio bestaat nog altijd uit lagere inkomens richting Amsterdam, studenten en starters op de arbeidsmarkt. Maar in de MRA vestigen zich ook steeds meer buitenlanders en huishoudens met een hoog inkomen. In de periode 2015-2016 kreeg een kwart van de huishoudens een andere woning. Nog eens 22 procent geeft aan te willen verhuizen. Vooral binnen Amsterdam wordt veel verhuisd. En veel gezinnen die tijdens de crisis een stap naar een grotere woning uitstelden, zijn alsnog verhuisd. Amsterdamse huishoudens met een hoger inkomen verhuizen vooral naar Zuid-Kennemerland (Haarlem en omgeving) en de Gooi-en Vechtstreek. Lagere inkomens verhuizen meer naar Almere/Lelystad en vooral Zaanstreek-Waterland.