Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

23.03.09

Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

Almere heeft het plan van Amvest voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort gekozen. Het plan wordt gedomineerd door de aanleg van een duinlandschap. Wethouder Adri Duivesteijn: “Niet alleen brengt Amvest een nieuwe dimensie in de polder, het is ook bijzonder dat een belegger zich - juist nu de gevolgen van de kredietcrisis zich aftekenen - nadrukkelijk committeert. Amvest wil in de Kustzone ruim 2.500 woningen realiseren.” De komende periode vinden onderhandelingen met Amvest plaats die moeten resulteren in een samenwerkingsovereenkomst voor de integrale ontwikkeling van de Kustzone.

Met de ontwikkeling van de Kustzone richt Almere zich naar het water. “Bijzonder positief”, vindt Wethouder Duivesteijn. “Stad en water vormen een unieke combinatie. En hoewel Almere wordt omgeven door water, komt het zelden tot een ontmoeting. Wij moeten onze waterrijke omgeving beter benutten; de combinatie van water en stedelijkheid leidt tot nieuwe kwaliteiten.”

Plan Amvest kustzone Almere Poort

Geschiedenis

In april 2008 maakte de gemeente Almere bekend te zoeken naar samenwerking met stakeholders voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort. Om integrale planontwikkeling te garanderen, besloot de gemeente één partij te selecteren, die de regie over ontwikkeling van de Kustzone in handen krijgt. Met oog op een duurzame ontwikkeling van de Kustzone, koos de gemeente voor een partij die bereid is zich langdurig te committeren. Een partij die na oplevering verantwoordelijk blijft voor het beheer en behoud van het gebied.

Amvest, Vesteda en BPF Bouwinvest werden uitgenodigd om - binnen de kaders van het in juni 2007 vastgestelde masterplan - een visie op de ontwikkeling van de Kustzone te ontwikkelen, en vervolgens een substantieel deel van het programma zelf te realiseren. BPF Bouwinvest trok zich in de loop van het selectieproces terug. Amvest en Vesteda dienden een definitieve bieding in. Een stuurgroep - die onder andere bestaat uit de wethouders Adri Duivesteijn en Martine Visser - heeft de plannen beoordeeld, en een advies uitgebracht aan het College van B&W.

Amvest brengt duinen

De stuurgroep constateert dat zowel Amvest als Vesteda een mooi en goed doordacht plan hebben ontwikkeld, dat in voldoende mate voldoet aan de vooraf opgestelde eisen. Het plan van Amvest vormt een moderne en verrassende vertaling van het ‘Masterplan Kustzone’ en brengt een nieuwe dimensie in de polder: duinen. Het plan leent zich uitstekend voor verdere uitwerking. Het commitment dat Amvest aan het voorstel verbindt is zeer groot, en substantieel beter dan dat van Vesteda.
Op basis van deze beoordeling pleit het college voor onderhandelingen met Amvest; dit besluit wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd. “Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan van Amvest, en onder de indruk van het enthousiasme en de grote betrokkenheid”, zegt Duivesteijn. “Het is bijzonder dat Amvest zich nadrukkelijk wil verbinden aan de ontwikkeling van het kustgebied; een grote opgave!”

Doel is om voor de zomer van 2009 een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, waar de gemeenteraad zich ook over uitspreekt. Vervolgens zullen de belegger en de gemeente gezamenlijk een vertaalslag maken van visie naar ontwikkelingsplan.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.