Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdamse koopwoning goedkoper; sterkste daling in stadsdeel Oost

Image

Voor het eerst in twee jaar daalt in de gemeente Amsterdam de prijs van een koopwoning, zo blijkt uit recente marktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Gemiddeld ligt de verkoopprijs in de eerste drie maanden van 2022 6 procent onder de prijs in het laatste kwartaal van vorig jaar. Niet alleen de transactieprijs daalt; ook de gemiddelde prijs per vierkante meter laat een daling zien.

De transactieprijzen in de verschillende stadsdelen vertonen een wisselend beeld. In Oost liggen de transactieprijzen in het eerste kwartaal van 2022 6 procent onder de prijzen een kwartaal eerder. In Centrum en Zuid is het verschil respectievelijk -2 en -1 procent. In stadsdeel West is daarentegen sprake van een stijging van 4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. Makelaars verklaren die stijging uit een sterk stijgende verkoop van tussenwoningen.

Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam, trekt uit deze cijfers nog niet de conclusie dat de woningmarkt een kentering doormaakt. “Met de cijfers van één kwartaal, nu al de conclusie trekken dat de markt gaat veranderen is mijns inziens te vroeg. We zien wel voor het eerst in een lange tijd niet alleen maar stijgende cijfers, zet deze tendens het komende kwartaal door dan kunnen we daar meer over zeggen. Het kan goed zijn dat de huidige markt met oplopende inflatie, stijgende rente, hogere energieprijzen en de oorlog in Oekraïne invloed gaat hebben op de woningmarkt. Vooralsnog ga ik er vanuit dat we kunnen spreken van een klein briesje; een beweging die wat afkoeling geeft op de oververhitte woningmarkt.” MVA makelaars verkochten in de gemeente Amsterdam in het eerste kwartaal 1.478 woningen, dit is een daling van ruim dertig procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Wel groeide het woningaanbod naar 975 woningen aan het einde van het eerste kwartaal van 2022; 8 procent meer dan eind vorig jaar.

Elders in de regio varieert de ontwikkeling van de woningwaarde, afhankelijk van het woningtype. In de agglomeratie Haarlem daalde de prijs van een tussenwoning het afgelopen kwartaal ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021 met een kleine 2 procent; de prijs per vierkante meter daalde in gelijke mate. Appartementen werden in een kwartaaltijd, zowel transactieprijs als prijs per vierkante meter, nog wel ruim 2 procent duurder.

In de Zaanstreek daalde het afgelopen kwartaal de gemiddelde transactieprijs van een appartement weliswaar met 2 procent, maar steeg de prijs per vierkante meter ten opzichte van het laatst kwartaal van 2021 met meer dan 4 procent. De gemiddelde transactieprijs van een tussenwoning bleef nagenoeg gelijk, maar ook daar steeg in vergelijking met eind vorig jaar de prijs per vierkante meter met 4,5 procent.
In Flevoland steeg de gemiddelde prijs van een tussenwoning -de grootste categorie- met 3,1 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. De transactieprijs per vierkante meter laat een stijging  zien van 1,4 procent.