Amsterdamse huurders en corporaties spreken zorg uit over regeerakkoord

27.11.12
Amsterdamse huurders en corporaties spreken zorg uit over regeerakkoord

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) maken zich ernstige zorgen over de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Deze zorgen hebben met name betrekking op het huurbeleid en de betaalbaarheid, maar ook op het scherp dalen van investeringen in nieuwbouw, renovatie, woningverbetering, wijkaanpak en duurzaamheid. Oorzaken zijn de verhuurderheffing die Rutte II wil opleggen, die oploopt tot circa € 2 miljard per jaar in 2017, en de onevenredige huurstijgingen. Berekeningen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting maken duidelijk dat zelfs als corporaties de huren maximaal verhogen – hetgeen onmogelijk is – deze bij lange na niet opwegen tegen de heffing. Huurders en corporaties willen een verantwoord huurbeleid en investeringsafspraken in plaats van enorme lastenverzwaringen.

Het regeerakkoord zet de hoofdlijnen neer voor een nieuw huurbeleid; huurprijs op basis van de WOZ-waarde en inkomensafhankelijke huurverhoging. Zonder de precieze uitwerking te kennen is duidelijk dat in schaarstegebieden zoals Amsterdam de WOZ-normering tot forse huurverhogingen leiden. Dat geldt vooral in Amsterdam binnen de ring. Onverkort toepassen van de 4,5% WOZ-normering leidt voor Amsterdam tot stijging van de gemiddelde huur met meer dan € 300,-. Binnen de ring gaan de huren naar een niveau tussen de € 800 en 900 per maand. Huurders met een laag of middeninkomen worden dan aangewezen op de wijken in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Corporaties en huurders vinden zo’n ontwikkeling ongewenst en strijdig met het streven naar gemengde en levensvatbare wijken en buurten: de ongedeelde stad.

Naast ongewenste segregatie leidt deze huurstijging tot veel hogere woonlasten. Beide partijen wijzen erop dat hoewel het regeerakkoord benadrukt dat de huurtoeslag niet zal worden gekort, de praktijk is dat stijgende huren maar ten dele door de huurtoeslag worden gecompenseerd. Daarbij hebben huurders met een huishoudinkomens boven de € 29.000 bruto al geen recht meer op huurtoeslag. De maatregelen leiden volgens corporaties en huurders tot ingrijpende koopkrachteffecten.

Daarnaast ondermijnt de verhuurderheffing de financiële positie van de corporaties: "Zelfs bij het maximaal inzetten van de ruimte die het regeerakkoord lijkt te bieden voor huurverhoging, kan maar een beperkt deel van deze heffing worden opgevangen. Bij zo’n maximaal scenario wordt echter volledig voorbij gegaan aan betaalbaarheid van het huren in Amsterdam. Kort en goed zijn huurverhogingen, reorganisaties en zelfs het snijden in leefbaarheidsuitgaven en onderhoud onvoldoende om de extra belasting van de verhuurderheffing op te vangen. De directe gevolgen zijn het schrappen van nieuwbouwplannen, het verminderen van renovaties, het onderhoud en woningisolatie en ook het beperken van activiteiten in de wijkaanpak, zoals het tegengaan van illegale onderhuur, aanpak van schuldenproblematiek en overlast."
De woningcorporaties verzorgen momenteel ruim de helft van de Nederlandse nieuwbouw. De maatregelen uit het regeerakkoord zouden dit onmogelijk maken. "Het effect hiervan op de bouwsector, en daarmee op de Nederlandse economie en de werkgelegenheid, is groot."

Amsterdamse huurders en corporaties kondigen aan graag mee te denken over een alternatief voor de verhuurderheffing waarbij "geld weer kan worden geïnvesteerd in de stad." Ze betogen dat zulke investeringen door afdracht van belastingen ook geld in het laatje van de schatkist."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.