Amsterdam wil erfpachtdocumentatie openbaar maken, mede vanwege werkdruk WOB-verzoeken

07.04.2021

De gemeente Amsterdam gaat documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) zoveel mogelijk 'actief openbaar' maken. Een de motieven is omdat het in lijn is met de aanstaande Wet open overheid. Maar duidelijk is ook dat deze openheid op termijn ook de druk op de ambtelijke capaciteit moet verlichten. De afgelopen jaren zijn er diverse, omvangrijke Wob-verzoeken ingediend over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Vanwege de enorme complexiteit van dit dossier kost dit heel veel ambtelijke capaciteit. Voor het actief openbaar maken wordt nu een team samengesteld dat zich volledig kan inzetten om de circa 40.0000 documenten te ordenen, te beoordelen, te ontdubbelen en zoveel mogelijk openbaar te maken. Men hoopt zo in de toekomst informatieverzoeken efficiënter en sneller af te handelen.

Uit de laatste raadsinformatie wordt duidelijk dat de afhandeling van alle overstapaanvragen verder is vertraagd. Het laatste doel dat de gemeente zichzelf had gesteld was om per september 2021 90 procent van de overstapaanvragen van een aanbieding te hebben voorzien. Deze doelstelling blijkt bij lange na niet meer haalbaar. Men hoopt nu in juni 2022 85 procent van de overstapaanvragers (voor zowel particulieren als beleggers) een aanbieding te hebben gedaan.
Als redenen voor deze nieuwe vertraging wordt onder andere naar de pandemie gewezen, die onder meer het aantrekken en inwerken van nieuw personeel bemoeilijkten. Ook hebben erfpachters het afgelopen jaar uitstel gekregen voor het accepteren van hun aanbieding vanwege het coronavirus. Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat erfpachters in aanmerking komen voor een nieuwe WOZ-beschikking voor 2015, waardoor bepaalde dossiers mogelijk een nieuwe aanbieding moete krijgen. En nu zorgt de keuze voor het actief openbaar maken van documenten tijdelijk voor extra vertraging.

Trefwoorden