Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam wil af van achtervang corporaties

Image

Amsterdam heeft laten analyseren wat de risico's zijn voor de stedelijke financiën als een Amsterdamse woningcorporatie omvalt en de gemeente steun moet bieden. Dit naar aanleiding van het Vestia-debâcle. Uit alle doorgerekende scenario's blijkt dat de kans dat de wettelijk vastgelegde gemeentelijke 'achtervang' wordt aangesproken 'zeer gering' is. Volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is die zelfs 'zeer onwaarschijnlijk'. De financiële weerbaarheid van de Amsterdamse corporaties is voldoende. Toch wil de gemeente af van de huidige wijze van borging. Aldus bericht wethouder Freek Ossel aan de gemeenteraad. De huidige 'borgingsstructuur' van de corporatiesector is halverwege de jaren negentig opgezet, in de periode dat de corporaties op eigen benen kwamen staan. In eerste instantie staan de corporatie landelijk voor elkaar garant. Die onderlinge steun is ook de redding van Vestia ingeroepen; in tweede instantie staan gemeenten voor de lokale corporaties garant. Hoewel de gemeente daarmee risico loopt, heeft zij geen rol in het toezicht op de sector. Het is het Rijk dat via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) de corporatiesector controleert. Om die reden vindt Ossel het logisch dat het Rijk ook het risico van de gemeentelijke achtervang overneemt. Ossel wil dat het Rijk dat voor 2014 doet. Tot die tijd verlangt hij van de Amsterdamse corporaties meer inzicht in hun bedrijfsvoering. “Een beroep van corporaties op het bedrijfsstrategische karakter van sommige cijfers is daarbij niet aan de orde.” Een garantstelling door de overheid blijft overigens van belang, schrijft Ossel, omdat anders grote gevolgen dreigen voor de investeringscapaciteit van woningcorporaties. De kans bestaat immers dat de corporaties zonder garantstelling veel meer rente moeten betalen of nauwelijks nog geld kunnen lenen van banken. De borgingsstructuur blijft, hoewel in de huidige vorm niet meer van deze tijd, volgens Ossel 'een belangrijke bouwsteen in het volkshuisvestingsgebouw'. Tegelijkertijd overweegt de wethouder om de corporaties, zolang de gemeente garant staat, een heffing op te leggen, in ruil voor de achtervang van de gemeente. Om Vestia te redden hebben de corporaties via het Centraal Fonds Volkshuisvesting gezamenlijk 700 miljoen euro opgehoest.

 

Zie ook: Akkoord Vestia doet hele corporatiesector pijn (NUL20, 19-06-2012)