Amsterdam overweegt corporatiewoningen op te kopen

01.02.21
Amsterdam overweegt corporatiewoningen op te kopen
update: negatieve reactie AFWC - waarschuwing Johan Conijn
Amsterdam doet onderzoek naar de aankoop van corporatiewoningen. Zo heeft wethouder Laurens Ivens van Wonen aan de gemeenteraad laten weten. Onduidelijk is of het plan haalbaar is. Mocht een komend kabinet afzien van de Verhuurdersheffing, dan zal de gemeente de opkoopregeling achterwege laten. Volgens de corporaties ligt een opkoopregeling niet voor de hand.
 
Een opkoopregeling is naar de mening van wethouder Ivens noodzakelijk om de gereguleerde huurwoningvoorraad op peil te houden. Volgens de Samenwerkingsafspraken bouwen Amsterdamse corporaties jaarlijks 2.500 nieuwe sociale huurwoningen. Vorig jaar begon de bouw van bijna 2.300 woningen, maar om die bouwstroom te financieren mogen corporaties bestaande huurwoningen verkopen. Vorig jaar werden bijna duizend woningen verkocht. SP-wethouder Ivens vindt dat aantal te hoog, ook omdat zoveel mensen lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Bovendien ondervindt Amsterdam grote problemen bij de huisvesting van bijzondere groepen, zoals statushouders.
 
“Corporaties zijn in het leven geroepen om de sociale huursector te verzorgen. Als dat niet lukt, dan zullen we bereid moeten zijn moeilijke stappen te zetten”, aldus de wethouder. Een eenvoudige maatregel is het niet. Hoeveel woningen de gemeente mogelijk gaat kopen, weet de wethouder nog niet. Mocht de gemeente zelf alle te verkopen corporatiewoningen willen opkopen, dan vraagt dat een investering van meer dan driehonderd miljoen per jaar. En groeit de schuldenlast van de gemeente aanzienlijk. Ook vreest Ivens voor lastige discussies over ongeoorloofde staatssteun en rolverwarring tussen gemeente en corporaties. Hij wil dat corporaties verantwoordelijk blijven voor verhuur en onderhoud van de gemeentewoningen. Een deel van de woningen kan in het middensegment worden verhuurd.
 
Ivens kijkt nadrukkelijk naar het kabinet. Mocht een volgend kabinet de Verhuurdersheffing afschaffen, veruit de makkelijkste manier om de investeringsruimte van corporaties flink te vergroten, dan gaat dit voorstel weer van tafel.

Kritiek

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) klinkt het opkopen van corporatiewoningen sympathiek, maar ligt het niet erg voor de hand. De huidige afspraken werken naar de mening van de federatie goed, ook om de woningportefeuille te diversifiëren en wijken gemengder te maken. Ivens krijgt het advies meer werk te maken van het schrappen van extra eisen en regels. Dan kunnen de Amsterdamse corporaties sneller en eenvoudiger woningen bouwen.
 
Johan Conijn, emeritus-hoogleraar Woningmarkt, raadt het de gemeente dringend af een dergelijke weg te bewandelen. Het opkopen van woningen leidt volgens hem gegarandeerd tot grote verliezen. Bovendien roept hij het verleden in herinnering. De woningen van het toenmalige Gemeentelijk Woningbedrijf kenmerkten zich door verwaarlozing en achterstallig onderhoud. "Het afschaffen van de Verhuurdersheffing is een veel betere maatregel om de sociale voorraad uit te breiden", aldus Conijn.

Sinds de start van het eerste convenant verkoop zijn er in Amsterdam ruim 31.000 sociale huurwoningen van corporaties verkocht. De meeste woningen zijn verkocht in stadsdeel Noord. Het precieze verkooptotaal over 2020 is nog niet bekend.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.