Amsterdam introduceert hoge boetes bij fraude met sociale huurwoningen

04.11.2019
Image

De gemeente Amsterdam wil vanaf volgend jaar hoge boetes opleggen bij fraude met sociale huurwoningen, zo heeft wethouder Ivens aangekondigd. Een dergelijke zogeheten bestuurlijke boete kan oplopen tot meer dan 20.000 euro.

Het komt volgens Ivens geregeld voor dat mensen met een sociale huurwoning ergens anders gaan samenwonen en hun woning vervolgens illegaal onderverhuren. Er zijn er ook die hele wietplantages in hun woning onderbrengen of er prostitutie laten bedrijven. “De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn ontzettend lang. Er komen betrekkelijk weinig woningen vrij. Het schiet al helemaal niet op als huurders met hun sociale huurwoning frauderen”, aldus de wethouder.

De gemeente en de Amsterdamse woningcorporaties gaan daarom weer intensiever samenwerken om woonfraude aan te pakken. Handhavers van de corporaties én de gemeente zitten vanaf 2020 samen in een zogenoemd combiteam. Het wordt zo makkelijker om gegevens uit te wisselen over woningen waar mogelijk iets mis is. Daardoor kan gesjoemel sneller worden opgespoord en aangepakt. Bij constatering van woonfraude verliest de huurder niet alleen zijn huurcontract. De gemeente zal ook een forse boete opleggen als iemand zijn sociale huurwoning met winst doorverhuurt. De boete kan oplopen tot 13.500 euro. Mocht sprake zijn van herhaling, dan bedraagt de boete maximaal 20.500 euro.

Een strengere aanpak volgt op de constatering eerder dit jaar, dat de opsporing van woonfraude stagneert. Corporaties houden het voor mogelijk dat bij acht tot tien procent van de sociale huurwoningen in Amsterdam sprake is van onrechtmatig gebruik. Maar het aantal geconstateerde fraudegevallen daalt al jaren op rij. In 2018 werden 821 huurcontracten ontbonden wegen fraude. In 2017 bedroeg dat aantal 911, maar tussen 2010 en 2013 werden jaarlijks duizend tot 1.300 woningen vrijgemaakt. Die daling staat in schril contrast met toenemende drugscriminaliteit en sterk stijgende vakantieverhuur.