Amsterdam en Utrecht vragen maatwerk voor woningmarkt

26.02.14
Wethouders Isabella (Utrecht) en Ossel (Amsterdam)
Amsterdam en Utrecht vragen om maatwerk voor woningmarkt

Amsterdam en Utrecht vragen om maatwerk op hun krappe woningmarkten. Een pilot met flexibele huurcontracten en uitbreiding van de proef met flexibele huren kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de betaalbaarheid en versterking van de doorstroming.
Volgens beide gemeenten willen veel mensen in Amsterdam en Utrecht wonen, maar is de ruimte beperkt. Er wordt weinig verhuisd en een huis naar keuze vinden is lastig. Bovendien gaat de krapte op de woningmarkt ten koste van de betaalbaarheid. De situatie in Utrecht en Amsterdam is anders dan in de rest van het land. De steden willen daarom op hun woningmarkt gerichte oplossingen.
De PvdA-wethouders Freek Ossel en Gilbert Isabella stellen een pakket aan maatregelen voor. Zij zijn voorstander van een pilot met flexibele huurcontracten van vijf jaar (één keer met vijf jaar te verlengen). Daardoor komt er beweging in de woningmarkt en worden mensen na afloop van zo’n contract gestimuleerd te verhuizen naar een meer passende woning. Vooral starters kunnen met een flexibel contract sneller aan een woning komen. Daarnaast willen de wethouders een uitbreiding van de in Amsterdam al lopende pilot met flexibele huren. Flexibele huren zijn vooral bedoeld voor mensen (bijvoorbeeld pas afgestudeerden) die starten met een laag inkomen en na enkele jaren hun inkomen zien stijgen.
Verder willen zij het aanbod voor starters en studenten vergroten door nog meer ruimte te creëren voor transformatie van leegstaande kantoren. Er komen extra maatregelen om de bouw van middeldure huurwoningen (€ 700-900) te bevorderen. Ook kunnen woningen betaalbaar worden gehouden door het corporaties in de steden makkelijker te maken te investeren in duurzaamheid.
"Kwalitatief goede woningen, betaalbare woningen en duurzame woningen met lage energielasten, daarvoor hebben we een aantal zaken nodig. Daarom heb ik al tijdens de Woontop 2013 gezegd dat Rijk, gemeente én corporaties samen moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen in onze steden. Van de minister vragen we nu ruimte om de huur beter af te stemmen op het inkomen van de huurder, door flexibele huurcontracten. We vragen ook meer mogelijkheden om de corporaties te laten investeren in duurzaamheid. Door het verduurzamen van de woningvoorraad kunnen zij de netto woonlasten verlagen. En als gemeente kunnen we er voor zorgen dat goedkope woningen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de doelgroep met de laagste inkomens en/of betaalbaarheidsproblemen," aldus wethouder Isabella.
Amsterdam en Utrecht vragen een pilot voor een periode van 4 tot 5 jaar die de ruimte biedt om oplossingen te vinden voor de grote marktdruk. Na die periode kan bekeken worden wat de effecten zijn en of de pilot kan worden uitgebouwd. “Door bijvoorbeeld flexibele huurcontracten kunnen starters en nieuwkomers nu veel gemakkelijker een plek vinden. Deze pilot van Amsterdam en Utrecht kan ook betekenis hebben voor andere gebieden in Nederland," zo zegt wethouder Ossel.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.