Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam eerste gemeente met leegstandsverordening

Amsterdam eerste gemeente met leegstandsverordening

De gemeente Amsterdam gaat de nieuwe leegstandswet gebruiken om de leegstand van kantoren en woningen terug te dringen. De stad  heeft de mogelijkheden van de wet kraken en leegstand uitgewerkt. Het college komt met een leegstandsverordening die kan worden ingezet bij de strijd tegen de leegstand van kantoren. Ook zijn de mogelijkheden die de wet biedt voor goede, tijdelijke verhuur verder uitgewerkt. Het is nu eenvoudiger om woningen tijdelijk te verhuren.

In Amsterdam staat 18 procent van de kantoorruimte en 4 procent van de woningen leeg. De wethouders Freek Ossel (wethouder wonen) en Maarten van Poelgeest (wethouder grondzaken) komen met nieuwe maatregelen om de leegstand in de stad tegen te gaan.

 

De wet Kraken en leegstand biedt de mogelijkheid tot een Leegstandsverordening. In gebieden waar deze verordening gaat gelden dient een eigenaar de leegstand van een kantoor te melden bij de gemeente. Niet melden kan tot een boete van 7500 euro leiden. De gemeente zal vervolgens in gesprek gaan met de eigenaar om samen een oplossing te vinden. Als de eigenaar niet wil meewerken kan de gemeente na een jaar een gebruiker dwingend voordragen. "Dan wordt het spannend", stelt wethouder van Poelgeest. "Als de eigenaar/belegger niet akkoord gaat, moet de rechter oordelen in hoeverre de gedwongen voordracht van de gemeente redelijk en proportioneel is." Er is nog geen jurisprudentie op dit terrein en de Leegstandswet is volgens Van Poelgeest tamelijk vaag op dit punt.
De verordening zal gaan gelden voor de gebieden Amstel III en Teleport, twee kantoorgebieden met veel leegstand. Onder de verordening vallen bovendien alle  kantoorgebouwen groter dan 10.000 m2 en ontruimde gebouwen die eerder waren gekraakt.

Daarnaast neemt het college stimuleringsmaatregelen. De wethouder grondzaken heeft een zogenaamd ‘transformatieteam’ opgericht. Dit team zoekt samen met vastgoedeigenaren naar alternatief gebruik van de panden. Ook helpt het team de eigenaren met de soms ingewikkelde regelgeving voor het verbouwen van kantoren voor andere functies, zoals woningen, hotels, ruimten voor creatieve, startende bedrijven en broedplaatsen. Dit doet het team in samenwerking met de kantorenloods, de hotelloods, stadsloods, bedrijvenloods, programmamanager studenten- en jongerenhuisvesting en Bureau Broedplaatsen.

 

Woningen

Ongeveer 4 procent van de totale woonvoorraad staat leeg. Een deel daarvan is het gevolg van voorgenomen sloop, renovatie en verkoop. Daarvoor zijn  regelingen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet, bijvoorbeeld voor jongeren en studenten. Als dit niet mogelijk is, is ook antikraak een optie. Freek Ossel: "We willen dat dit wel onder strengere voorwaarden gaat gebeuren in de vorm van een keurmerk of modelovereenkomst, waardoor de rechtspositie van bewoners beter geregeld is, voor onder andere de opzegtermijn, de gebruiksvergoeding en de privacy."
Daarnaast zet het college de aanpak van de leegstand van goedkope huurwoningen voort. Dat is staand beleid. Kern hiervan is het aanschrijven van eigenaren van deze woningen. Goedkope huurwoningen moeten beschikbaar blijven voor de minst draagkrachtige huishoudens (huur tot 554,76 euro huurprijs, 122 punten).

Inspraak De notitie ‘Leegstand in Amsterdam: inzet op gebruik, aanpak van leegstand’ gaat de inspraak in. Naar verwachting wordt de Leegstandsverordening in mei van kracht.
 

Trefwoorden