Almere maant Eurlings tot snelle besluitvorming Flevolijn

22.04.10

Almere maant Eurlings en Tweede Kamer tot snelle besluitvorming Flevolijn

Almere maakt zich grote zorgen over de voortgang van de (partiële) verdubbeling van de Flevolijn. De gemeente roept minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer op om  nog voor de verkiezingen van 9 juni actie te ondernemen.

Wethouder Adri Duivesteijn noemt verdere vertraging onacceptabel: “Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een groeistad als Almere. In 2013 is de Hanzelijn gereed, en stijgt het aantal treinreizigers met 10.000 per dag. Als wij vóór die tijd niet komen tot een uitbreiding van de Flevolijn, zijn de gevolgen rampzalig.” 

In 2007 besloot het kabinet om de treindienst tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) te verbeteren. De verdubbeling van de Flevolijn zou in 2013 gereed zijn, nog voor de opening van de Hanzelijn; de lijn die Almere met het noorden van het land verbindt. Deze planning is al verschoven naar 2016, en dreigt nu nog verder uit te lopen.
Dit betekent dat de bereikbaarheidsproblematiek toeneemt. Duivesteijn: “Als de Hanzelijn wordt geopend, zullen de treinen die nu leeg ‘starten’, al half vol zitten. En omdat de Flevolijn nu nog tweesporig is, kan de intercity de stoptrein nergens inhalen. Het valt eigenlijk niet uit te leggen; we hebben harde afspraken gemaakt over een betere bereikbaarheid van Almere, maar de druk op de Flevolijn neemt de komende jaren alleen maar toe.” Volgens de prognoses zullen met de ingebruikname van de Hanzelijn dagelijks 60.000 mensen gebruik maken van de Flevolijn. Dit aantal loopt al snel op tot 80.000; nu reizen 50.000 mensen per dag over de Flevolijn.

Hanzelijn tracé

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de betrokken gemeenten in november 2009 geïnformeerd over een aanzienlijke kostenoverschrijding. De oorspronkelijke raming was €250 miljoen, maar inmiddels is duidelijk dat deze kosten met meer dan 100% zijn gestegen. Een belangrijke oorzaak van de kostenoverschrijding is dat sommige aannames - met name met betrekking tot geluidswetgeving en de ruimtelijke inpassing van de spoorlijn - niet blijken te kloppen. Duivesteijn: “In de afgelopen maanden is gezocht naar oplossingen. Duidelijk is dat voor de Flevolijn zo’n € 500 miljoen nodig is. De verantwoordelijke partijen - het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de NS en ProRail - komen echter niet tot duidelijke afspraken over een concrete oplossing. Er is een impasse ontstaan. We roepen de politiek nu op om, nog vóór de Tweede Kamer verkiezingen, in te grijpen.”

Ook de Amsterdamse wethouder Hans Gerson, duo-partner van OV SAAL, is bezorgd over de voortgang van het project. In een brief aan Eurlings benadrukt hij het belang van een spoedige besluitvorming. ‘Er zijn op dit moment al grote problemen op het spoor. De Flevolijn is overbelast. Er rijden acht treinen per uur tussen Almere en Amsterdam. De treinen zijn in de spitsuren overvol (…) Ik wil u daarom, als duo-partner, verzoeken zo snel mogelijk het Ontwerp Tracé Besluit te nemen.’

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.