Overslaan en naar de inhoud gaan

'Afspraken over verdeling sociale huurwoningen tussen noord- en zuidkant regio'

Image

De sociaal-economische verschillen tussen het noorden en zuiden van de regio nemen toe. Zo constateerde burgemeester Femke Halsema maandag tijdens haar 'State of the region'. Aan het begin van het festival 'We make the city' deed zij de oproep betere regionale afspraken te maken over de verdeling van sociale huurwoningen.

"Vooral gemeenten aan de noordkant hebben relatief veel sociale huurwoningen", aldus de burgemeester van Amsterdam. Deze woningen worden alleen nog toegewezen aan mensen met een zeer kleine portemonnee en/of met een zware rugzak aan problemen. "De aanpak van deze opeenhoping van problemen in wijken en buurten is in eerste instantie een lokale opgave, maar soms is de problematiek te zwaar om zelfstandig te kunnen dragen. Zeker als een gemeente zich als een gevolg hiervan niet evenwichtig kan ontwikkelen", zo verklaarde Halsema. "Over de verdeling van sociale huurwoningen kunnen we afspraken maken."

De noord-zuid tegenstelling - met het Noordzeekanaal als belangrijkste mentale grens - speelt volgens haar ook op de arbeidsmarkt. Werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt wonen relatief vaak in het noordelijke deel van de regio. Zij hebben te maken met verlies aan werkgelegenheid en toename van tijdelijke arbeidscontracten. Hoger opgeleiden vertrekken; ook omdat hoogwaardige werkgelegenheid zich daar niet vestigt. Gemeenten aan de noordkant van de regio worden vervolgens geconfronteerd met een aanmerkelijk sterkere groei van het aantal bijstandsgerechtigden. "Een deel van de antwoorden op deze problemen kan op regionale schaal worden gevonden"", aldus Halsema.

De tweede editie van 'We make the city' gaat juist over de bestrijding van de ongelijkheid in Amsterdam. Uit onderzoek van de dienst Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam blijkt dat ongelijkheid de grootste zorg is van Amsterdammers. Hoogopgeleiden profiteren van toenemende welvaart, maar onder laaggeschoolden neemt het welzijn gemiddeld af. Enkele honderden, niet zelden buitenlandse sprekers, delen een week lang op allerlei bijeenkomsten hun visie op het bouwen aan de toekomst van Amsterdam en de steden in de regio.