Aedes: veel corporaties voldoen niet aan wettelijke eisen klachtenafhandeling

30.08.2021
Image

Veel woningbouwcorporaties voldoen niet of onvoldoende aan de wettelijke eisen met betrekking tot de afhandeling van klachten, zo blijkt uit een eigen onderzoek van brancheorganisatie Aedes. Corporaties geven onvoldoende informatie over hoe een huurder een klacht kan indienen en hoe deze wordt afgehandeld. Ook wijzen veel corporaties hun huurders niet op de mogelijkheid om een klacht bij de Huurcommissie in te brengen.

Op grond van de Woningwet zijn corporaties verplicht een regeling voor behandeling van klachten en geschillen door een klachtencommissie te hebben. Volgens Aedes is het wenselijk dat daarover voldoende informatie op de website van de corporatie te vinden is. Op de site moet beschreven staan uit welke stappen de klachtenprocedure bestaat. Ook moet duidelijk zijn dat sprake is van een onafhankelijke klachtencommissie.
Verder blijken veel corporaties niet het voorbeeldreglement van Aedes te volgen. Dat reglement is door de minister aangewezen en op alle toegelaten instellingen van toepassing. Verouderde reglementen moeten daarop worden aangepast.

Afgelopen voorjaar begon Aedes een eigen onderzoek, na diverse signalen van externe partijen dat het slecht gesteld zou zijn met de transparantie rond klachtenprocedures.