Aedes-baas maakt excuses namens sector

31.05.2013

‘Als sector moeten we erkennen dat er behalve veel goed, de afgelopen periode ook nogal wat fout is gegaan in de volkshuisvesting’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. ‘En daar lessen uit trekken. Dan kunnen we werken aan verbetering van het stelsel en het herstel van het vertrouwen. Want woningcorporaties hebben Nederland nog steeds veel te bieden.’
De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is gestart met haar onderzoek. Ook branchevereniging Aedes heeft opdracht gegeven de recente geschiedenis van de sector te beschrijven. ‘We wilden een goede analyse hoe de problemen ontstaan zijn en daarbij de verantwoordelijkheid van de sector onder ogen zien,’ aldus Calon.
Dat heeft geleid tot het rapport ‘De Balans Verstoord’. Het schetst de ontwikkeling die de corporatiesector de afgelopen decennia heeft doorgemaakt en hoe dit heeft kunnen leiden tot een aantal ernstige incidenten. De hoofdconclusie van de analyse is dat de verbindingen van woningcorporaties met huurders, de samenleving, overheid en markt verzwakt zijn. De sector heeft geen duidelijk gezamenlijk ‘moreel kompas’ ontwikkeld en individuele corporaties konden ongestraft te veel risico’s nemen. Dat leidde tot brokken. Tegelijkertijd waren corporaties ook zonder overheidssubsidie in staat veel nieuwe huizen te bouwen en samen met anderen kwetsbare wijken te verbeteren.
‘We accepteren de kritische conclusies uit het rapport. De meeste corporaties hielden zich gewoon bezig met het goed huisvesten van mensen. Maar als sector zijn we onze wortels een beetje kwijtgeraakt, zo verklaart de voorzitter. Aedes heeft het rapport laten maken in voorbereiding op de parlementaire enquête. ‘Dan komen alle missers van de afgelopen jaren weer op tafel natuurlijk. Pijnlijk, maar we lopen er niet voor weg. Belangrijker is dat de enquête tegelijkertijd een kans biedt om het corporatiestelsel te verbeteren. Om vertrouwen terug te winnen. En die kans willen wij grijpen. Het zou goed zijn als er een duidelijke publieke opdracht uitkomt, zodat iedereen weet wat je wel en niet van woningcorporaties kunt verwachten.'