Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviesraad: miljarden nodig voor funderingsherstel van honderdduizenden woningen

Image

Volgens de Raad voor de Leefomgeving (Rli) moet het kabinet ingrijpen om te voorkomen dat meer dat honderdduizenden woningen het komende decennium verzakken. De raad adviseert 12 miljard euro opzij te leggen om het herstel van funderingen te subsidiëren. Zonder tijdig ingrijpen loopt de herstelrekening op tot 54 miljard euro in 2035. Dit staat in het rapport 'Goed Gefundeerd' dat is geschreven op verzoek van het kabinet.

Volgens de Rli zijn er 425.000 gebouwen die met funderingsschade te maken hebben of krijgen in de periode tot 2035. Dat kan komen door een slappe ondergrond, bodemdaling of paalrot door wisselend (grond)waterpeil vanwege bemaling, droogte of overstroming. Omdat weinig partijen belang hebben bij transparantie blijft de omvang van het probleem onder de oppervlakte, aldus de Rli. Volgens het adviesorgaan kunnen herstelkosten oplopen tot meer dan 120.000 euro per pand. Veel mensen komen daardoor in grote problemen: zij voelen zich onveilig in hun huis of hebben geldzorgen. Als de overheid niet helpt om het probleem op te lossen, aldus de Rli, lopen de maatschappelijke kosten op den duur op tot ruim 50 miljard en zal de onrust hierover in de samenleving sterk toenemen. 

Huidige tempo veel te laag

Op dit moment is het tempo waarin de funderingsproblematiek wordt aangepakt veel te laag, aldus het adviesorgaan. Om herstel te bespoedigen, adviseert de Rli het kabinet een nationale aanpak voor funderingsonderzoek, het maken van herstelplannen en het funderingsherstel. Er moet ook een nationaal coördinator funderingsschade komen en een nationaal loket waar getroffen burgers en bedrijven terecht kunnen. Hoewel veel woningeigenaren flinke overwaarde hebben, is alleen een simpele subsidieregeling, zonder toetsing van vermogen of inkomen, volgens de Rli goed uitvoerbaar en voorkomt die veel juridisch getouwtrek. Het voorstel is een regeling waarbij het Rijk 30 procent van de totale kosten voor zijn rekening neemt tot een maximum van 40.000 euro.

Er bestaat overigens al enkele jaren een Fonds Funderingsherstel waar gedupeerden een lening kunnen krijgen. Dat kan alleen in gemeenten die zijn aangesloten. Dat zijn er maar zes, waaronder Zaanstad en Haarlem in de MRA. 

Doe wat aan het waterpeil!

Het Rli roept ook gemeenten, waterschappen en provincies op meer te doen om funderingsproblemen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het waterpeil in veenweidegebieden bij bodemdaling niet te verlagen of door in stedelijk gebied te zorgen dat het grondwaterpeil niet te veel varieert. In de voorgestelde nationale aanpak moeten gemeenten en waterschappen binnen enkele jaren voor alle risicogebieden plannen maken en uitvoeren om funderingsschade te voorkomen.

Meldingen funderingsschade
Image
Sinds 2016 registreert het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schademeldingen. Dat levert dit kaartje op. Hoe donkerder blauw, hoe meer meldingen. In de Metropoolregio Amsterdam zijn de funderingsproblemen het grootste in de Zaanstreek en Amsterdam. NUL20 wijdde daar de afgelopen jaren een aantal artikelen aan. 

 

Fred van der Molen

Trefwoorden