Aantal verhuringen in stadsregio Amsterdam opnieuw gedaald

16.04.12

Aantal verhuringen in stadsregio Amsterdam opnieuw gedaald

Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2011 opnieuw gedaald, zo blijkt uit de rapportage  ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2011’. Eerder publiceerde NUL20 al de voorlopige cijfers. Vorig jaar vonden 12.617 corporatiewoningen in de stadsregio Amsterdam een huurder; een daling van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen werden nog 13.949 sociale huurwoningen verhuurd. 

De inschrijfduur voor starters is gestegen van 7,9 jaar in 2010 naar 8,2 jaar in 2011. Voor doorstromers is bij acceptatie van een sociale huurwoning de gemiddelde woonduur 17,3 jaar, net als in 2010. De helft van de actief woningzoekenden heeft tussen de 1 en 7 keer op een woning gereageerd, 17 procent  tussen de 8 en 14 keer en 34 procent heeft meer dan 14 keer gereageerd.

In 2011 schreven er gemiddeld 123 mensen op een vrijkomende sociale huurwoning in, 22 minder dan in 2010. Het aantal actief woningzoekenden daalde met 13 procent. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat woningzoekenden met een bruto gezinsinkomen boven € 33.614 niet meer op woningen tot € 652,52 kunnen reageren. In 2011 hebben de corporaties 94 procent van hun woningen toegewezen aan huishoudens onder deze grens.

In de stadsregio zijn in totaal 270.000 sociale huurwoningen beschikbaar. Om kansen te bieden aan alle woningzoekenden en de doorstroming te bevorderen, werken gemeenten en corporaties aan wijziging van de toewijzingsregels. Zo zijn er plannen om een klein percentage van de vrijkomende woningen via loting toe te wijzen en om de eis van regionale binding te laten vervallen. Elke Nederlander die aan het inkomenscriterium voldoet, kan zich dan bij WoningNet inschrijven. Kleine gemeenten krijgen of houden dan wel de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan hun eigen inwoners.

Zie ook: doorstroming sociale sector naar nieuw dieptepunt (NUL20, maart 2012)

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.