Aanpassingen plannen Buiksloterham: meer woningen, meer groen, minder auto's

13.12.2019
Image

De plannen voor Buiksloterham, de grote gebiedsontwikkeling aan de Amsterdamse noordelijke IJ-oever, worden bijgesteld. In 2006 zijn de eerste plannen gemaakt. In de concept investeringsnota die nu is vrijgegeven voor inspraak, staat de visie van de gemeente op de ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. In de nieuwe plannen wordt afgekoerst op 5000 extra woningen tot in totaal 8.575, minder parkeervoorzieningen en meer groenoppervlak, onder andere via landaanwinningen en het ondieper maken van delen van het Johan van Hasseltkanaal en het IJ. Ook de parkeernorm gaat omlaag. De groei van de bevolking noodzaakt ook tot de bouw van meer scholen en maatschappelijke voorzieningen.
De gemeente wil Buiksloterham beter laten aansluiten op de omliggende wijken. Er komt een programma om de sociale samenhang van de gebieden te versterken. Een van de voorstellen is om de bewoners aldaar met voorrang door te laten stromen naar de nieuwbouw bij renovatie of sloop/nieuwbouwprogramma's in de oude wijken.

Amsterdammers kunnen meepraten over de investeringsnota en hun inspraakreactie geven. Op dinsdag 7 januari 2020 is er een informatieavond.