160 huurwoningen in Boerejonkerbuurt Zaandam

23.12.2021
Image

Slachthuisstraat Ontwikkeling, een combinatie van Blauwhoed en Koers, mag 160 huurwoningen bouwen op de plek van een vroegere school aan de Slachthuisstraat in Zaandam. Met de gemeente Zaanstad is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van het bouwplan. Het door de ArchitektenCie. ontworpen woongebouw is modulair te bouwen en wordt goeddeels in hout uitgevoerd.

Wethouder Songül Mutluer (PvdA) spreekt van een innovatief project, waarin veel van de gemeentelijke ambities samenkomen. “Het gaat om de bouw van betaalbare woningen: 30% sociaal en 30% middelduur. We hebben daarnaast speciale afspraken gemaakt over de woningtoewijzing. Minimaal tien woningen worden bij de eerste verhuur met voorrang toegewezen aan onderwijs- en zorgpersoneel. En om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, willen we passend toewijzen aan senioren die nu elders in de wijk of in Zaanstad wonen.”

Het bouwplan wordt, aldus de wethouder, gekenmerkt door een heel duurzame aanpak. Het grootste deel van de woningen bestaat uit hout. “Er is gekozen voor een modulair bouwconcept. Dat is duurzamer, omdat er minder vervoersbewegingen zijn en minder bouwafval ontstaat. Ook is de bouwtijd korter, wat zorgt voor minder overlast in de buurt.”

Nieuwbouw in de Boerejonkerbuurt is onderdeel van de aanpak van de Kogerveldwijk. De plannen van de gemeente voorzien voor de komende twintig jaar in de bouw van tweeduizend woningen, betere openbare ruimte en allerlei nieuwe voorzieningen nabij station Kogerveld.