Overslaan en naar de inhoud gaan

151 miljoen subsidie voor isolatie Amsterdamse woningen; extra ondersteuning voor vve's

Image

De komende jaren wil de gemeente Amsterdam 151 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor woningisolatie. De prioriteit ligt bij de slechtst geïsoleerde woningen, met name in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, én bij de ondersteuning van de vele vve’s in de stad.

Het vorig jaar ingezette Isolatieoffensief van de gemeente Amsterdam krijgt handen en voeten. Wethouder Zita Pels wil haast maken met de isolatie van Amsterdamse woningen om zo de beoogde CO2-reductiedoelen te realiseren én energiearmoede tegen te gaan. Afgelopen woensdag presenteerde ze haar Uitvoeringsplan. Ze heeft als doel voor ogen om uiterlijk in 2026 de energieprestatie van 61.000 slecht geïsoleerde woningen flink te hebben opgekrikt. Dat moet tot 2030 oplopen naar 123.000 woningen. Bij elkaar wil de gemeente de komende jaren 151 miljoen euro beschikbaar stellen om dat realiseren. Hiervan is 115 miljoen euro al gedekt. De meeste middelen komen vanuit het Rijk (circa €105 miljoen). Naast de eigen reserveringen van het college stelt ook de provincie Noord-Holland 2 miljoen beschikbaar.

Pels geeft prioriteit aan woningen van bewoners in een kwetsbare positie. Allereerst door in de nieuwe - nog af te sluiten -  samenwerkingsafspraken met de corporaties stevig in te zetten op isolatie en het terugdringen van het energiegebruik. Prioriteit ligt daarbij op woningen met EFG-labels. Dan gaat het vooral om woningen in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, 165 buurten in totaal. Er komt ook meer geld om huurders te ondersteunen om zelf initiatief te nemen. Ook de huidige aanpak van energiearmoede aanpak krijgt een vervolg.

Veel aandacht voor vve's

In haar plannen besteedt wethouder Zita Pels veel meer aandacht dan in het verleden aan vve's. Daar is alle reden toe. Meer dan 60 procent van de woningen in de stad is onderdeel van een vve; 27 procent van alle corporatiewoningen is onderdeel van een vve. Het gaat om in totaal circa 294.000 woningen verdeeld over ongeveer 23.000 vve’s van verschillende grootte. Naast algemene voorlichting en advisering wil de wethouder meer dan 500 vve’s (en naar verwachting meer dan 25.000 woningen) intensiever ondersteunen om te gaan verduurzamen.  Hierbij worden ook subsidies ingezet voor specifieke gebieden (zoals het Volkshuisvestingsfonds) en voor huishoudens met een laag inkomen.

De gemeente kan eigenaren niet dwingen, maar hoopt met subsidies en begeleiding het nemen isolatiemaatregelen te stimuleren. Daarom komt er vanaf 2024 een vangnetregeling van 2000 euro per huishouden voor Amsterdammers die een verhoging van een vve-bijdrage niet kunnen betalen. Cursussen, bijeenkomsten en meer gemeentelijke projectleiders moeten helpen om knelpunten weg te nemen.

Amsterdam moet helaas nog enkele jaren wachten op wetswijzigingen die de besluitvorming over verduurzaming in vve's vergemakkelijken. Minister Hugo de Jonge wil de invloed van tegenstemmers en vooral niet-stemmers beperken. Zijn voorstel is om voor verduurzamingsmaatregelen de opkomsteis te laten vallen en een meerderheidsstem (50 procent+1) te laten volstaan. En bij complexen met zowel huurders als kopers ('gespikkeld bezit') zou instemming van 70 procent van de reagerende huurders voldoende zijn in plaats van 70 procent alle huurders. De beoogde invoeringsdatum is echter pas 1 januari 2026.