Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstad wijzigt koers: veel minder woningen in de Achtersluispolder

Image

Er komen veel minder woningen in de Achtersluispolder. Geen 5.000 tot 7.000 maar eerder zo'n 2.000. Dat maakt Zaanstad bekend. De gemeente wil nu het bedrijventerrein grotendeels behouden voor bedrijven. Het bedrijfsleven drong daarop aan en men wil de werkgelegenheid behouden. De omvang van de geplande woningbouw laat zich niet verenigen met het industriële karakter van veel bedrijven op het terrein. 

Wethouder Wessel Breunesse: "Zaanstad zoekt goede locaties om huizen te bouwen voor de eigen inwoners èn voor de regio. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor groei en vernieuwing van de bedrijvigheid. In de nieuwe plannen voor de Achtersluispolder hebben we die balans volgens mij gevonden. In het noordelijk deel van het gebied komen wat ons betreft woningen en versterken we het groen. In het zuidelijk deel ligt de focus op werken." Het college legt het concept gebiedsperspectief Achtersluispolder 2040 voor aan de gemeenteraad.

In het plan zijn drie zones benoemd: Thorbeckzone, Maakgordel (met de deelgebieden Sluiskwartier, Isaac Baartkwartier, Nautisch Cluster) en Havenkwartier. In de Thorbeckezone in het noordelijk deel van de Achtersluispolder kan een nieuwe woonwijk worden gebouwd met maximaal 1250 woningen. Het plan is nu om daar stedelijke wijk te bouwen die tegen Poelenburg aan komt te liggen. Ook is er (bestaande) ruimte voor een groene zone voor recreatie, tuinieren, natuur en sport. In het Sluiskwartier zal wonen en werken naast elkaar bestaan, met minimaal 750 nieuwe woningen.

In het Isaac Baartkwartier wordt ingezet op ontwikkeling van nieuwe economische functies. Voor het Nautisch cluster en Havenkwartier kiest gemeente Zaanstad ervoor om niet verder te transformeren, maar de huidige economische functie te versterken. Er zijn ook weinig alternatieve locaties voor veel bedrijven in dit gebied. Zaanstad heeft daar geen grondposities, wat de eventuele transformatie nog ingewikkelder maakte. Het eigendom is zeer versnipperd. 

Huidige situatie:

Image
Achtersluispolder luchtfoto