Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstad vraagt 56 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds

Image
Zaanstad heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor een bijdrage van 56 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds. De aanvraag is opgesteld in nauwe samenwerking met Parteon, ZVH en Rochdale. Ook wordt de aanvraag ondersteund door het Huurdersoverleg Zaanstreek en de samenwerkende lokale organisaties in het Pact Poelenburg Peldersveld.
 
Het Volkshuisvestingsfonds heeft als doel om de veiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare wijken te verbeteren. De gemeente Zaanstad heeft steun gevraagd voor Zaandam Oost, te weten de vijf wijken: Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. Als het geld wordt toegekend, dan kan Zaanstad niet alleen 1.500 corporatiewoningen en 850 particuliere woningen versneld verbeteren, maar ook investeren in verbetering van de leefbaarheid, extra bomen en de veiligheid in het gebied.
 
“Bij een mogelijke toekenning van onze aanvraag kunnen we een flinke investering doen in het fysieke domein, zoals in de bestaande woningvoorraad, in de openbare ruimte en in ontmoetingsplekken. Dit zal direct voelbaar zijn voor de bewoners", aldus wethouder Mutluer van Wonen. Begin juli maakt het ministerie bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd. Gemeenten mochten tussen 3 en 19 mei aanvragen doen. In totaal is in het fonds 450 miljoen euro beschikbaar. Ook Amsterdam heeft een aanvraag ingediend voor Nieuw-West en Zuidoost.
 
Het Volkshuisvestingsfonds is eenmalig. Burgemeesters van vijftien grote steden hebben een oproep gedaan voor een structureel langjarig investeringsprogramma in de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden. Zij vragen om tenminste 500 miljoen euro per jaar, waarvan 400 miljoen voor de zestien gebieden en 100 miljoen voor overige kwetsbare wijken. Deze oproep wordt ondersteund door verschillende grote maatschappelijke organisaties. Tot die steden horen Amsterdam, Zaanstad en Lelystad uit de Metropoolregio Amsterdam.