Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstad start pilot om vertrek uit zorginstelling te versnellen

Image

Zaanse woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Zaanstad gaan nauwer samenwerken om cliënten die intramuraal wonen sneller naar een zelfstandige woning te begeleiden. De pilot duurt een jaar. In die periode worden ongeveer 50 corporatiewoningen beschikbaar gesteld.

Doel is de uitstroom te bevorderen van mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of jeugdzorg. Het kan bijvoorbeeld gaan om jongeren met een zorgbehoefte, die inmiddels 18+ zijn en zelfstandig willen wonen, maar die het op eigen kracht niet lukt een woning te krijgen.
De pilot is de volgende stap in de samenwerking tussen gemeente Zaanstad, Rochdale, Eigen Haard, Parteon, Woonzorg Nederland, ZVH, en zorginstellingen Leger des Heils, Leviaan, Levvel (voorheen Spirit), Odion en Parnassia. Eerder maakten zij de 10 Zaanse Werkafspraken “Thuis in de wijk”. Zorginstellingen beoordelen samen met de cliënt welk moment en wat voor huisvesting wenselijk is en regelen ook de urgentieverklaring voor de woning. Ook kijken zij met de cliënten en hun naasten naar de reële mogelijkheden van uitstroom en bepalen zelf, zonder tussenkomst van andere professionals, of de cliënt hiervoor versneld in aanmerking komt.

"Voor mensen die begeleiding ontvangen is het belangrijk dat zij een passende woning ontvangen. We werken als Rochdale dan ook graag mee aan deze pilot, zodat deze mensen zelfstandig in de wijk kunnen wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben. Zo werken we verder aan herstel en buurten waar iedereen goed kan samenleven”, zo verklaart Henrike Klok van Rochdale.