Zaanstad gaat met AM in zee voor ontwikkeling Kogerveld

05.11.18
Zaanstad gaat met AM in zee voor ontwikkeling Kogerveld
Zaanstad heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geselecteerd om mee te denken over een ontwikkelstrategie voor van de wijk Kogerveld in Zaandam. AM krijgt de leiding over een team van stads- en gebiedsmakers. De wijk is onderdeel van MAAK.Zaanstad, een in 2015 gestart initiatief van de gemeente om Zaanstad voor 2040 te revitaliseren op het gebied van wonen, werken en leven. 
Kogerveld kent een mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied met veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. “Bij de selectie was het belang dat AM ziet om samen te werken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners en de wijze waarop zij dat samen met de gemeente willen doen, doorslaggevend,” aldus Gerard Ram, wethouder van MAAK.Zaanstad.
 
Dé Kogerveldwijk bestaat eigenlijk niet. Het is een grens rondom de buurten Kogerveld, Boerejonkerbuurt/Slachthuisbuurt en Hofwijk, met daarnaast de sportvelden. De wijk ligt gunstig ten opzichte van het centrum, maar de buurtjes worden letterlijk gescheiden van elkaar en de rest van de omgeving door hoofdwegen (waarvan twee snelwegen), een spoorlijn (met een station in de wijk) en de Zaan. In het gebied wonen 4.700 mensen. Er staan veel betaalbare woningen, waaronder relatief veel sociale huurflats, en er is veel groen in de omgeving. De koopwoningen hebben de laagste WOZ-waarde van Zaanstad, huurwoningen de op een na laagste WOZ-waarde (na Poelenburg). De verhouding koop/huur verschilt per buurt. Kogerveldbuurt bestaat voor 33 procent aan huurwoningen, terwijl Hofwijk nagenoeg uitsluitend uit huurwoningen bestaat.
Nogal wat bedrijven hebben hun activiteiten naar elders verplaatst of zijn dat van plan. Met name in de Boerejonkbuurt, dat grenst aan de Zaan, dreigt (meer) leegstand. Juist op deze plek aan Zaanoever ziet men veel mogelijkheden voor herontwikkeling.
 
AM moet in het proces van herontwikkeling de intermediair worden tussen grondeigenaren en gemeente om "vanuit de integrale opgave gezamenlijk de ontwikkelmogelijkheden te benutten en waarde toe te voegen in het gebied, zodat een inspirerend woon- en werkgebied aan de Zaan ontstaat." AM investeert voor eigen rekening en risico in de samenwerking tot en met de afronding van de ontwikkelstrategie.
 
De wijk is onderdeel van MAAK.Zaanstad, een in 2015 gestart initiatief van de gemeente om Zaanstad voor 2040 te revitaliseren op het gebied van wonen, werken en leven. 
Kogerveld kent een mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS