Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

10.09.15
Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad
update 10 september 14.30 uur

De Zaanse sociale woningvoorraad moet de komende jaren nominaal op hetzelfde niveau blijven, zo blijkt uit de nieuwe gemeentelijke woonvisie. Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen mogen alleen woningen verkopen dan wel liberaliseren, als zij in gelijke mate nieuwe woningen aan Zaanstad toevoegen. Het is aan de corporaties om daarover tot onderlinge afstemming te komen.

Zaanstad telt circa 27.000 sociale huurwoningen en 2500 sociale koopwoningen. “Deze voorraad is voldoende gezien ons huidige aantal huishoudens met een inkomen tot 38.000 euro. Feitelijk is nog sprake van een kleine overmaat,” zo zegt PvdA-wethouder Jeroen Olthof. Krimp moet volgens hem nadrukkelijk worden voorkomen; juist vanwege de toenemende druk op de regio. “De regio is populair. Het aantal huishoudens dat in de Amsterdam Metropool onderdak zoek stijgt sterk. Daarmee stijgt ook de vraag naar sociale huurwoningen.”

Tegelijkertijd is de doorstroming zwaar onvoldoende. Te veel sociale huurwoningen worden bewoond door mensen met een te hoog inkomen. Olthof wil het gebruik van tijdelijke huurcontracten drastisch uitbreiden. “Corporaties moeten echt meer ruimte krijgen voor het gebruik van tijdelijke huurcontracten. Als iemand aan het begin van zijn loopbaan staat en nog niet zoveel verdient, dan is het niet meer dan redelijk om een sociale huurwoning te betrekken. Maar na zes of zeven jaar heeft hij wellicht een veel beter perspectief. Dan zou iemand moeten verhuizen, dan wel een huur moeten betalen die bij zijn inkomen past.” Om dan te kunnen verhuizen, moet in de Zaanstreek de differentiatie in het woningaanbod worden verbeterd. Olthof streeft naar een nieuwbouwproductie van gemiddeld zeshonderd woningen per jaar. Een dergelijk aantal was voor de economische crisis niet ongebruikelijk. De uitbreiding is afhankelijk van de samenstelling van de wijk. “Wij streven in onze wijken – we hanteren daarbij de indeling die we voor de sociale wijkteams hanteren- naar minimaal 15 tot maximaal vijftig procent sociale huur. De totale voorraad moet heel gemengd zijn: van betaalbare sociale en vrije sector huurwoningen tot middeldure of dure koopwoningen. Dan kunnen mensen in hun eigen wijk wooncarrière maken.”

Hij verwijst naar het dorp Westzaan. “Een oudere inwoonster met een hypotheekvrije woning maar wel met een laag inkomen, zou graag naar een meer geschikte woning verhuizen. Zij wil in het dorp blijven. Om dat te kunnen realiseren, moeten we in Westzaan nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Maar in andere wijken kan de uitbreidingsbehoefte weer heel anders zijn. In de Rosmolenwijk of Poelenburg hebben we juist behoefte aan meer vrijesectorhuur.” Ontwikkelaars en beleggers willen ook boven het Noordzeekanaal wel investeren, meent Olthof.

Corporaties hebben zo hun bedenkingen bij de nieuwe woonvisie “Samen verder met Zaans Mozaiek” en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Afnemende woningverkopen en een rem op liberalisatie bedreigen de investeringen in de verbetering van de bestaande voorraad. Olthof deelt die vrees niet. “Al op korte termijn kunnen we sociale huur toevoegen. In Inverdan. In Saendelft. Dat gaat om een paar honderd woningen. De corporaties mogen vervolgens evenveel woningen afstoten. Ik ga alleen niet de precieze invulling voorschrijven, dat moeten de corporaties onderling uitzoeken,” aldus de wethouder.

 

De vijf betrokken corporaties - Wormer Wonen heeft sinds kort ook een positie in Zaanstad- zullen voor de zomer van 2016 een gezamenlijk voorstel aan de gemeente doen, zo verwacht Frank van Dooren, directeur van ZVH. "We zitten met elkaar op dezelfde lijn en zien goede mogelijkheden om aan de wens van de gemeente tegemoet te komen. Ieder pakt zijn aandeel. Parteon bijvoorbeeld heeft sterkere schouders dan ZVH. Wormer Wonen zou wel eens de corporatie kunnen zijn die in Zaanstad de grootste toevoeging realiseert." Van woningverkopen zal wel sprake moeten blijven, vindt Van Dooren. "We moeten ons bezit altijd in bepaalde mate kunnen transformeren, anders krijgen we op enig moment te maken met een verouderde woningvoorraad."

Begrenzing van het verkoopvolume hoeft voor het investeringsvolume van zijn eigen corporatie niet heel slecht uit te pakken. "Over tien jaar wil ZVH minimaal over vijfduizend goede, en betaalbare woningen beschikken. De benodigde investeringen in verbetering van onze voorraad kunnen we betalen door de verkoop van vrije sector huurwoningen. We beschikken nog over een portefeuille van vierhonderd woningen. Die brengen we in een weloverwogen tempo naar de markt," aldus Van Dooren. [BP]

 

 

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

De Alliantie ontwikkelt de eerste permanente middenhuurwoningen. De 120 woningen komen in Sloterdijk-Centrum. Het is de uitkomst van taaie onderhandelingen met het Grondbedrijf. “Het geld moest ergens vandaan komen. We hebben beiden water bij de wijn gedaan: de gemeente in de grondprijs, wij in...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 01.12

Er is terecht veel kritiek op de manier waarop we naar een aardgasvrij Nederland toewerken, ja ook van mijzelf. Laatst deed Zondag met Lubach een duit in het zakje met de bekende argumenten. Vanuit specialistische hoek verschenen meteen artikelen en blogs die wezen op onjuistheden en halve...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.