Ymere rond 2010 financieel gezond af

22.04.11

Ymere rond 2010 financieel gezond af

Ymere toont zich crisisbestendig. De woningcorporatie investeerde in 2010  € 354 miljoen in haar eigen woningbezit en sloot het jaar af met  € 64 miljoen nettowinst. De corporatie heeft de tering naar de nering gezet. In het verleden rekende Ymere op een investeringsvolume van 450 tot 500 miljoen euro per jaar. In totaal leverde Ymere 1.900 nieuwe en gerenoveerde woningen op en werden 195 wijkaanpakprojecten succesvol uitgevoerd. Ymere startte verder in 2010 met nieuwbouw en renovatie van ruim 1.200 woningen. 

Bestuursvoorzitter Roel Steenbeek: "De goede resultaten van het afgelopen jaar zorgen ervoor dat we ook in deze tijd blijven investeren in nieuwbouw, woningverbetering en de wijkaanpak. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot wijken met perspectief waar bewoners willen wonen, leven en groeien. Dat doen we op een innovatieve wijze. Zo hebben we recent een loket geopend voor woningzoekenden met een middeninkomen en verwachten we in 2011 een nieuwe vorm van financiering van onze activiteiten te kunnen presenteren."

Een deel van het goede resultaat dankt Ymere aan de verkoop van huurwoningen. De corporatie verkocht vorig jaar 654 huurwoningen, beduidend meer dan de 418 in 2009. Ymere wil in 2011 zelfs 850 bestaande woningen verkopen. Dit zal gebeuren door meer woningen aan te wijzen die bij leegkomst kunnen worden verkocht, door het toepassen van verkoopstimulerende maatregelen en – zodra de laatste juridische drempels zijn weggenomen - door het ook in Amsterdam met korting en terugkoopgarantie verkopen van woningen.

Ymere is er door kostenbeheersing en efficiencyverbetering in geslaagd het operationeel resultaat (cashflow) te verbeteren met € 27 miljoen tot € 71 miljoen in 2010. De corporatie trekt zich de komende tijd terug uit de Bollenstreek, het zuidelijk deel van Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zeewolde en Alphen aan de Rijn. Grondposities en projecten staan in de etalage.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS