Ymere regio Haarlem onvoldoende zorgvuldig bij inkoop diensten

18.09.2014

Ymere heeft in het verleden niet altijd zorgvuldig gehandeld bij de inkoop van diensten, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte Forensic & Dispute Services. Ook is een interne gedragscode onvoldoende strikt nageleefd. De corporatie heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
Ymere stelde eind juni onderzoek in naar mogelijke belangenverstrengeling in de regio Haarlem. De zaak kwam aan het rollen na een anonieme melding bij het meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Inspectie Leefomgeving. Eric van Kaam, directeur Wonen en Leven en een manager Klant en Vastgoed in de regio Haarlem zouden te nauwe banden hebben onderhouden met een leverancier van de corporatie.
Vanwege het onderzoek legden beide betrokkenen afgelopen zomer hun werkzaamheden tijdelijk neer. Forensisch onderzoek heeft volgens Ymere aangetoond dat de manager Klant en Vastgoed zich niet voldoende heeft gehouden aan interne procedures. Dit wordt nader besproken met de betrokkene. De directeur Wonen en Leven zal zijn werkzaamheden op korte termijn hervatten.